Homepage

Penzion pro důchodce

Vančurova 37, Šumperk 787 01,
tel.č. 583 211 536 nebo 583 221 771, e-mail: penzion.sumperk@tiscali.cz

Penzion pro důchodce je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Penzion v Šumperku začleňuje ještě další dvě zařízení podobného typu, a to v Bludově a Nových Losinách. Jedná se o penziony, v nichž bydlí klienti, kteří se mohou o sebe postarat - samozřejmě úměrně svému věku a zdravotnímu stavu. Přijímá klienty důchodového věku, a to z celého kraje i celé republiky.

Zařízení poskytuje v oblasti služeb tyto výkony: praní prádla, úklid měsíční i čtvrtletní, nákupy pro obyvatele, zajištění oprav v bytě, dovoz obědů, zdravotní pomoc apod. Kapacita ústavu v Šumperku je 21, v Bludově 19 a v Nových Losinách 14 klientů. Žádost o přijetí je možné vyzvednout osobně přímo v penzionu pro důchodce v Šumperku nebo se informovat na výše uvedených telefonních číslech a elektronické adrese.

Jiří Klimeš
ředitel penzionu

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 13.05.2005 v 10:22 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz