Homepage

Co je ideou komunitního plánování?

Vážení spoluobčané.
K navázání na předchozí informace o postupu našeho komunitního plánování se pokusme jednoduše formulovat základní cíl - vytvořit co nejlepší síť sociálních služeb ve městě.

deou komunitního plánování je ovšem pokus o nový pohled na ono slůvko "nejlepší". Pro koho nejlepší? Mají být sociální služby a jejich rozvoj výsadou politiků nebo jednotlivých organizací a institucí? Rozvíjení komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku je proto šancí pro širší veřejnost k zapojení se do procesu rozhodování. Blížíme se tím velmi k pojmům, jako jsou např. občanská společnost, angažovanost a podobně, kdy máme možnost "zdola" formovat věci veřejné nebo je alespoň kontrolovat - ubereme-li na optimismu.

Vedle těchto idejí a výhledů do budoucna sleduje naše pracovní skupina, složená ze zástupců odborné veřejnosti a občanů žijících s handicapem, rovněž konkrétní cíle. A těmi by měly být především konkrétní informace veřejnosti. Jedním z našich aktuálních úkolů je podrobně zmapovat současnou situaci v Šumperku a vytvořit podrobný adresář poskytovatelů sociálních služeb, který by sloužil celé veřejnosti. Občan by tak měl dostat aktuální informace o službách, které jsou v našem městě dostupné, a na koho se obrátit v případě potřeby. Postupujeme po jednotlivých oblastech, takže hned v jednom z příštích čísel Horizontu bychom vás chtěli informovat o službách a aktivitách pro seniory, následovat bude problematika zdravotně postižených atd.

Podobný postup nám, věříme, brzy odhalí slabší místa v již poskytovaných službách, hodně si slibujeme i od dílčích podnětů vás občanů. Připomínáme jen, že všechny vaše reakce - kritické i povzbudivé - shromažďuje sociální odbor MěÚ Šumperk (tel. č. 583 391 233, 724 231 843 - Radmila Kouřilová).

Vlastimil Štrpka
člen skupiny KP (za Charitu Šumperk)

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 13.05.2005 v 09:32 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz