Homepage

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín,
tel.č. 583 237 176 (ústředna), 583 237 177 (ředitelka + fax) http://www.diakoniecce.cz/sobotin.html, e-mail: diakonie.sobotin@razdva.cz

Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Sobotíně je nestátní neziskovou organizací - církevní právnickou osobou. Cílovou skupinou jsou senioři a lidé se zdravotním postižením starší pětapadesáti let v nepříznivé sociální situaci, kteří se neobejdou bez pomoci druhých při zajišťování základních životních potřeb a nevyžadují speciální zdravotní péči. Středisko nabízí následující služby: Domov odpočinku ve stáří s kapacitou 141 lůžek, který poskytuje celoroční ústavní sociální služby - ubytování, stravování a podle individuálních potřeb i kvalitní sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby. Uživatelé služeb domova mohou využívat také ergoterapii, pastorační péči, rehabilitaci a vybírat si z širokého spektra kulturních a společenských akcí.

Oddělení Vážka s kapacitou 32 lůžek poskytuje celoročně specializované služby lidem s Alzheimerovou chorobou. Kromě ústavní péče zajišťuje toto oddělení také informace a podporu rodinám, pečujícím o své blízké v jejich vlastních domácnostech. Občané Šumperka tvoří asi 18 % z celkového počtu uživatelů rezidenčních služeb.

Denní centrum pro osoby s demencí poskytuje každý pracovní den od 7 do 17 hod. odbornou péči a terapii deseti seniorům s demencí pomocí kvalifikovaného personálu a v závislosti na individuálních potřebách seniorů. Pečující rodiny si tak mohou odpočinout a přitom prožít den v jistotě, že o jejich blízké je dobře postaráno i v době, kdy oni sami péči zajistit nemohou. Občané Šumperka tvoří pětinu z celkového počtu uživatelů služeb. Pečovatelská služba jako terénní služby v domácnostech občanů poskytuje sociální služby seniorům žijícím v Sobotíně a v okolí ve vlastních domácnostech v závislosti na jejich individuálních potřebách.

Díky finanční podpoře z programu "Podpora aktivního života seniorů" financovaného ze zdrojů EU Phare 2002, realokace vznikly 3 nové služby: Internetová kavárna pro seniory, která slouží nejen obyvatelům Domova odpočinku ve stáří, v jehož prostorách je zřízena, ale i seniorům z širokého okolí, kteří mohou přijít, nechat se proškolit v práci s počítačem a pod vedením odborníka - vedoucího kavárny a ve spolupráci s žáky místní školy komunikovat s okolím prostřednictvím e-mailů, nebo se dovídat nové informace na internetu. Respitní péče o seniory s demencí je nabízena ve dvou formách: respitní péče v domácnosti seniorů s demencí, zajišťovaná odborným pečovatelem po několik hodin denně nebo několikadenní (pobytová) respitní péče v nově vytvořených prostorách v Domově - s kapacitou 11 lůžek. Jedná se o krátkodobé pobyty v délce maximálně tři měsíce s cílem odlehčit pečujícím rodinám od zátěže a umožnit jim i seniorům s demencí, o které trvale pečují, plnohodnotný a aktivní život s možností odpočinku a načerpání nových sil pro další péči.

Roznášková služba pro seniory zajišťuje 365 dnů v roce dopravu kvalitní racionální, případně i diabetické stravy seniorům až do jejich domácnosti.

Ing. Hana Řezáčová
ředitelka střediska

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 10.06.2005 v 09:40 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz