Homepage

Domov důchodců Šumperk

- je typem tzv. rezidenčních sociálních služeb s celoročním pobytem s komplexní péčí starším a zdravotně postiženým občanům. Nachází se na okraji Šumperka, obklopen krásnou přírodou v bezprostřední blízkosti lesa. Skládá se ze dvou obytných pavilonů, které byly postupně otevřeny v letech 1985 a 1989, a jednoho hospodářského pavilonu.

DD Šumperk je příspěvkovou organizací s regionální působností zřízenou Olomouckým krajem. Umožňuje 250 seniorům strávit svůj podzim života ve skutečně důstojném prostředí. Obytnou část domova tvoří 88 dvoulůžkových, 68 jednolůžkových a 2 třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Je členěn do čtyř oddělení, z toho jedno oddělení pro klienty upoutané na lůžko - imobilní (49 lůžek) a jedno oddělení pro klienty postižené demencí (32 lůžek). Klienti mohou používat na pokojích vlastní televizor, rozhlasový přijímač či chladničku. Stravovací provoz zabezpečuje vlastní kuchyně vydáváním celodenní stravy, včetně stravy dietní a diabetické. Praní prádla (vč. drobných oprav) a lůžkovin je prováděno komplexně v prostorách domova.

Zdravotní péče je v domově zajišťována prostřednictvím smluvních lékařů zdravotních pojišťoven (praktický lékař denně mimo sobot a nedělí, psychiatrický lékař jednou týdně). Klienti domova mohou využívat na dobré úrovni vybavené rehabilitační pracoviště (tělocvična, vodoléčba, elektroléčba, masáže aj.). Přímo v areálu domova se nacházejí kadeřnictví, pedikúra, kosmetika a dobře zásobená kantýna. Snadné je i spojení domova s centrem Šumperka prostřednictvím MHD. Značná část klientů využívá možnosti kulturního, vzdělávacího a zábavného vyžití, které jim personál domova v hojné míře zajišťuje (zábavy, sportovní hry, zájezdy, venkovní posezení s hudbou a v letním období s opékáním, odpolední posezení s živou či reprodukovanou hudbou, návštěvy divadla a koncertů, přednášky se seniorskou tematikou aj.).

O klienty pečuje celkem 114 pracovníků, z nichž největší část tvoří zdravotní a ošetřovatelský personál. Domov poskytuje seniorům informace o problematice vyřizování kompenzačních dávek, zvýšení důchodů pro bezmocnost, vyřizování záležitostí na úřadech aj. Domov důchodců Šumperk:

U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 215 518, 583 215 519, 583 213 702, 583 211 935, tel./fax.: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz, http://www.ddsumperk.cz, ředitel: Ing. Jaroslav Paseka, tel.č. 583 213 935, e-mail: reditel@ddspk.cz

Podávání žádostí/rozhodnutí o přijetí u zřizovatele: Olomoucký kraj, KÚ Olomouckého kraje, Odbor sociálních věcí, Jeremenkova 40a, tel.č. 585 508 217 - Bc. Zbyněk Vočka, ved. oddělení sociálních věcí.

Ing. Jaroslav Paseka
ředitel Domova důchodců Šumperk

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 13.05.2005 v 10:14 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz