Homepage

PONTIS Šumperk o.p.s., Temenická 5, Šumperk

tel. + fax. 583 211 766, e-mail: pontis@pontis.cz, www.pontis.cz.

Tato společnost poskytuje služby na území našeho města již od roku 1999. V současné době zaměstnává 35 zaměstnanců a její aktivity jsou určeny pro seniory (domy s pečovatelskou službou, denní centrum pro dospělé, Středisko osobní hygieny, Klub důchodců, Kavárnička pro seniory, Informační středisko pro seniory a Půjčovna kompenzačních pomůcek), osoby v krizi (Dům pro matky s dětmi v tísni, Krizový byt pro ženy, Ubytovna pro občany v nouzi a Sociální byt), rizikové skupiny dětí a mládeže (kontaktní centrum pro drogově závislé a nízkoprahový klub pro děti a mládež), maminky s dětmi (mateřské centrum, plavání pro kojence a batolata) a v neposlední řadě i pro širokou veřejnost (Společenské středisko Sever).

 • Domy s pečovatelskou službou - DPS:
  Tato služba je určena pro občany, kteří jsou soběstační, ale k samostatnému životu potřebují pro svůj špatný zdravotní stav pomoc. Pomoc znamená nabídku základních pečovatelských úkonů, jako jsou nákupy, dovoz jídla, úklid domácnosti, praní, pedikúra apod. Součástí služeb je i nabídka vzdělávacích a motivačních programů (cvičení, výlety, besedy apod.). V našem městě jsou tyto domy tři - DPS Tereza (Gagarinova 11, 13), DPS Alžběta (Temenická 5) a DPS Markéta (Bohdíkovská 24). Celková kapacita je 85 bytů 1+1 a 20 bytů 2+1. Byty jsou nájemní v majetku Města Šumperka. O jejich přidělování rozhoduje Rada města na základě doporučení sociálního odboru MěÚ.
 • Denní centrum pro dospělé Matýsek - DC (Bohdíkovská 24, tel. 583 250 081):
  Jedná se o službu vhodnou zejména pro osamoceně žijící seniory a zdravotně postižené, nebo pro rodiny, které žijí spolu s dospělým, který vyžaduje celodenní péči a z různých důvodů ji rodina nemůže zajistit sama. Pobyt v DC však není vhodný pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt převážně na lůžku. Cílem této služby je prodloužení pobytu v domácím prostředí, oddálení ústavní péče a aktivizace a udržení motorických i psychických schopností.
 • Středisko osobní hygieny - SOH (Vančurova 17, tel. 583 215 764):
  Jak již název napovídá, jde o nabídku možnosti osobní hygieny (koupání a mytí), praní drobného osobního prádla a medicinální (suché) pedikúry. Služba je určena pro širokou veřejnost. Stěžejní aktivitou je medicinální pedikúra - ošetření nohou za sucha, bezbolestně, bez rizika poranění kůže. Proto je tato služba vhodná např. i pro diabetiky.
 • Zhotovování individuálních ortopedických pomůcek - nehtových špon a prstových korektorů (vložek).
 • Kavárnička pro seniory (K), Temenická 35, tel. 583 212 272:
  Tato služba je určena nejen pro seniory, ale i pro širokou veřejnost. Jsou zde nabízeny besedy, výstavy, přednášky (cestopisy, bezpečnost, zdraví a podobně), hudební programy apod. Součástí je i internet pro veřejnost s možností zaškolení a pomoci uživatelům ("Brouzdání internetem"). Kavárnička slouží nejen jako klasická kavárna či cukrárna, ale jde i o místo "setkávání". Setkávání seniorů i setkávání mezigenerační.
 • Klub důchodců (KD), Temenická 5:
  Jak již název napovídá, jde o službu určenou výhradně pro seniory. Cílem je umožnit a zpříjemnit aktivní a důstojné prožití seniorského věku. Mimo klasickou klubovou činnost (šachy, karty, denní tisk apod.) nabízí klub i besedy, výlety, divadelní představení, vstupenky do bazénu atp. V čele klubu stojí desetičlenná volená samospráva, která je odpovědná za organizaci aktivit a také za jejich financování. Klub, který má v současné době 148 platících členů, je otevřen čtyřikrát týdně v odpoledních hodinách.
 • Informační středisko pro seniory (ISS), Temenická 35, tel. 583 212 272:
  Služby ISS jsou zaměřeny především na seniory a na jejich rodinné příslušníky. Cílem je nejen poskytovat informace o seniorské problematice, pečovatelské službě apod., ale i pomáhat při vyřizování dávek, kompenzačních pomůcek a dalších záležitostí na úřadech. Informace se podávají osobně, telefonicky i prostřednictvím elektronické pošty.
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek (P), Temenická 35, tel. 583 212 272:
  Cílem této služby je nabídka zapůjčení základních kompenzačních pomůcek do doby, než si je potřebný občan zajistí přes zdravotní pojišťovnu nebo jinou instituci, případně po dobu přechodného propuštění z nemocničního léčení apod. Součástí služby je i konzultační činnost, možnost vyzkoušení pomůcky a pomoc při vyřizování stálých pomůcek. V nabídce jsou základní pomůcky jako chodítka, polohovací postele, nástavce, invalidní vozíky atd.

Tolik tedy k aktivitám obecně prospěšné společnosti PONTIS Šumperk na poli služeb pro seniory. V dalším článku se představí Středisko pečovatelské služby Šumperk.

Miroslav Podhajský
vedoucí skupiny seniorské problematiky KP

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 13.05.2005 v 09:38 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz