Homepage

Charita Šumperk, Žerotínova 12, Šumperk

tel. 583 216 747, e-mail: charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace, která se v Šumperku i okolních obcích věnuje především tzv. komplexní domácí péči. Cílem služby je umožnit lidem v době nemoci, stáří a při omezené soběstačnosti zůstávat ve svém domácím prostředí. Komplexní domácí péče kombinuje dle aktuální potřeby služby zdravotní a sociální, případně poradenské (pečovatelská služba, osobní asistence, respitní péče a zápůjčka zdravotních pomůcek).

 • Návštěvní služba:
  Cílem návštěvních služeb je umožnit lidem v době nemoci, stáří a při omezené soběstačnosti zůstávat ve svém domácím prostředí. Tam, kde je to možné, preferuje se péče v domácnosti před ústavním zařízením. Tato služba je pro společnost finančně méně nákladná, podporuje navíc generační soužití mezi členy rodiny.
 • Ošetřovatelská služba:
  Je odborná zdravotní služba, kterou předepisuje ošetřující lékař a plně ji hradí zdravotní pojišťovny. Jedná se nejčastěji o tyto úkony: ošetřovatelská rehabilitace, prevence a léčba dekubitů, pooperačních ran, aplikace injekcí a podávání léků, hygienická péče o nemocné apod. Ročně se deset zdravotních sester věnuje 250 až 300 občanů.
 • Pečovatelská služba:
  Jedná se zpravidla o úkony související s hygienou, stravováním, pomocí při zajištění chodu domácnosti, dále to může být doprovod, dohled apod. Služba je částečně hrazena, na zbylé části se podílejí samotní uživatelé. K dispozici je celkem devět pečovatelek (lů), kteří pečují asi o 250 občanů. Pečovatelskou službu doplňuje i tzv. respitní péče (odlehčovací), jejímž cílem je poskytnout podporu rodině pečující o osobu zdravotně postiženou nebo o seniora. Pracovnice Charity zastoupí pečujícího přímo v domácnosti a vytvoří mu tak např. čas k odpočinku, regeneraci sil; zastoupí ho o dovolené nebo v době vlastní nemoci.
 • Osobní asistence:
  Osobní asistence je určena lidem zdravotně handicapovaným a seniorům. Cílem je nabídnout podporu směřující ke zlepšení kvality jejich života. Mezi základní prvky služby patří pomoc při sebeobsluze, aktivizační činnosti, doprovod a ostatní úkony napomáhající k rozšiřování sociálních kontaktů. Charita zaměstnává 4 osobní asistentky.
 • Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:
  Vedle sociálního poradenství pro seniory je v základní nabídce asi 120 zdravotních pomůcek (od invalidních vozíků až po polohovací postele).

Vlastimil Štrpka
člen skupiny KP

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 13.05.2005 v 09:38 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz