Homepage

Středisko pečovatelské služby:

Kozinova 4, Šumperk, příspěvková organizace, (dále jen SPS), tel.č. 583 213 734, e-mail: sps.spk@cbox.cz. Zřizovatelem SPS je Krajský úřad Olomouckého kraje.

SPS má regionální působnost, ale ve větší části pečuje o klienty v Šumperku. Zaměřuje se na služby starým, nemocným, invalidním občanům v jejich domácnostech. Poskytuje služby i rodinám s dětmi, např. při narození trojčat. SPS nabízí tyto služby: osobní hygienu, práce spojené s údržbou domácnosti, nákupy, doprovod, dohled, dovoz obědů do bytu klienta, pedikúru v bytě občana. V loňském roce jedenáct profesionálních pracovníků pečovalo o 312 klientů, včetně šesti dětí. Z toho 203 klientů si požádalo o dovoz obědů, 40 občanů využilo pedikérských služeb a 69 občanů si objednalo větší rozsah služeb.

Eva Jehurnová
ředitelka SPS Šumperk

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 13.05.2005 v 10:11 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz