Homepage

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP)

Mgr. Nataša Vykydalová, Šumavská 13, Šumperk, tel.: 583 213 910.

SPMP je občanským sdružením, jehož cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, včetně lidí postižených více vadami a jejich rodinám. Podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života, prosazování rovnoprávného postavení lidí s mentálním postižením a provádí osvětovou činnost pro veřejnost.

V roce 1992 obnovilo SPMP v Šumperku svou činnost po desetileté odmlce. V roce 1994 se SPMP podařilo zřídit Soukromou speciální školu Pomněnka, dnes známou jako Speciální školy pro žáky s více vadami Pomněnka o.p.s. Od roku 1997 provozuje denní pobyt pro mládež a dospělé osoby s mentálním postižením "Centrum Pomněnka". V lednu 2005 rozjelo Sdružení službu chráněného bydlení v osmi bytech.

SPMP organizuje rozmanité zájmové aktivity. Při Speciální škole Pomněnka pracují zájmové kroužky - atletika, pěvecký, keramický, hudebně - pohybový, hra na flétnu. Kroužky jsou přístupné všem dětem a mládeži s mentálním postižením.

SPMP je registrováno v Hnutí speciálních olympiád. Členové sdruženízávodí v atletice - běh na 50 m a plavání - volný styl na 25 m. V letošním roce v Olomouci získali řadu ocenění v regionálním kole.

SPMP každoročně pořádá rehabilitační pobyty pro děti a mládež s mentálním postižením. Součástí pobytu je vypracovaný rehabilitační program, který slouží k celkovému ozdravení a podpoře rozvoje osobnosti každého účastníka.

V roce 2001 se někteří klienti zapojili do hnutí Sebeobhájců. V květnu 2005 bylo SPMP ČR spolupořadatelem mezinárodní konference "Europe in Action" v Praze. Tématem konference byla "Cesta ke komunitním službám".

Mgr. Nataša Vykydalová
ředitelka

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 18.08.2005 v 08:02 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz