Homepage

Logo komunitního plánování

Vážení spoluobčané,
Dnes Vám představujeme logo, které bude veškeré činnosti komunitního plánování sociálních služeb provázet.

Komunitní plánování je cyklický proces, který se opakuje a v němž se zjišťuje co se povedlo nebo co čas přinesl jako potřebu novou. Je důležité zejména pro samotné uživatele služeb, kteří mohou rozhodovat o svém osudu, formě a zejména kvalitě poskytovaných služeb. Tím, že komunitní plán svolává k jednacímu stolu jako rovnocenné partnery zadavatele, poskytovatele a uživatele a současně buduje dojednávání na respektu k jejich odlišným zájmům, může se cílem stát dohoda o tom, jak nejlépe tyto zájmy sladit. Mohou-li od samého počátku jednat jako rovnocenní partneři, pak se mohou navzájem jak podpořit, tak i ohlídat.
Komunitnímu plánování sociálních služeb byla dána ve městě Šumperk politická podpora a zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 18.11.2004 plán komunitního plánování sociálních služeb do prosince roku 2005.
Aby potřebné sociální služby mohly co nejdříve a co nejlépe sloužit uživatelům, vyzýváme vás, vážení čtenáři, abyste, pokud máte chuť jít do toho s námi, nabídli svou pomocnou ruku a kontaktovali nás na telefonním čísle 583 391 233 (R.Kouřilová) nebo mobilním telefonu 724 231 843. Použít můžete i e-mailovou adresu: radmila.kourilova@musumperk.cz

Radmila Kouřilová
členka základní triády KP

Logo KP

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 13.05.2005 v 09:29 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz