Výzva Muzea Těšínska - pomník T. G. Masaryka v Českém Těšíně

Tisková zpráva: Výzva Muzea Těšínska - pomník T. G. Masaryka v Českém Těšíně
Před časem vyzvali odborní zaměstnanci Muzea Těšínska (dále jen MT) zastupitele města Českého Těšína, aby se zasadili o obnovení pomníku T. G. Masaryka ve městě. K výzvě historiků a zaměstnanců MT se postupně spontánně přidávali i návštěvníci muzejních akcí a příznivci vlastivědy. V pátek 6. března 2009, den před výročím narození T. G. Masaryka (1850-1937), byla výzva oficiálně předána na podatelně městského úřadu společně s podpisovými archy se 186 podpisy. Autoři výzvy děkují všem signatářům, kteří svým podpisem celou věc podpořili. Výzvou se následně zabývala mj. komise kultury města Českého Těšína, která ji podpořila.
Rada města Českého Těšína vzala výzvu svým usnesením č. 2172/25RM na vědomí a požádala vedení Muzeum Těšínska "...o doplnění a zajištění veškerých dostupných podkladů". V současné době proto odborní pracovníci MT shromažďují informace k pomníku z regionálních archivů, dobového tisku apod. Prosíme občany, kteří mohou k pomníku TGM v Českém Těšíně poskytnout fotografie, osobní vzpomínky nebo svědectví, aby tak učinili co nejdříve.

Protože se stále hlásí další lidé, kteří se k výzvě chtějí připojit, podpisová akce pokračuje. Počet podpisů k dnešnímu dni dosáhl 288 podpisů. Takovým zájmem veřejnosti o historii města a regionu je MT mile překvapeno. Pro veliký zájem bude proto i nadále možno výzvu podepsat ve všech pobočkách Muzea Těšínska (Český Těšín, Havířov, Jablunkov, Karviná, Orlová, Petřvald a Archeopark v Chotěbuzi), v Regionálním informačním centru při MT na Hlavní třídě a také v pobočkách Městské knihovny v Českém Těšíně (Ostravská, Havlíčkova, Svibice a Žukov).

Českotěšínský pomník 1. československého prezidenta z dílny Franty Úprky se stal obdobným symbolem budování mladé republiky jako se jím stal např. objekt legendární kavárny Avion u hraničního mostu (která je dnes městem obnovována), objekt českého gymnázia na Frýdecké ulici (byl rovněž nedávno rekonstruován krajem) a řada dalších českotěšínských veřejných budov.

Po kladných zkušenostech ze spolupráce se současným vedením města Českého Těšína historici MT pevně věří, že všichni českotěšínští radní a zastupitelé obnovení pomníku podpoří a to napříč politickým spektrem. Vhodnou příležitostí k obnovení pomníku, ať již vytvoření jeho přesné kopie nebo výstavbě volnější repliky, budou blížící se výročí - 90 let od vzniku města Českého Těšína a zároveň 160 let od narození T. G. Masaryka, která si připomeneme v roce 2010.

PhDr. David Pindur
Public relations MT
Muzeum Těšínska
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
http://www.muzeumct.cz