Český Těšín se chystá na velkou slávu

Tisková zpráva - odhalení nového pomníku T. G. Masaryka v Českém Těšíně 28. 9. 2010

Původně se měl nový Masarykův pomník v tomto slezském pohraničním městě odhalovat 28. října, v den vzniku Československé republiky. Na návrh vedení Euroregionu Těšínské Slezsko se ale Český Těšín rozhodl slavnostně odhalit pomník zakladateli naší moderní státnosti už o měsíc dříve - na den sv. Václava, českého národního světce a patrona zemí Koruny české. Toto datum jistě nebylo zvoleno náhodně. Také umístění pomníku má svůj symbolický význam, Masaryk bude stát v těsném sousedství pomníku vojáků padlých v první světové válce v samém centru města. Český Těšín už jednou svůj pomník TGM měl - v letech 1924-1938. Po jeho zničení pohraniční město čekalo dlouhých 72 let na Masarykův symbolický návrat.

Muzeum Těšínska počátkem roku 2009 iniciovalo výzvu historiků ve věci obnovení pomníku T. G. Masaryka v Českém Těšíně. Svým podpisem ji podpořilo bezmála 1 000 lidí nejen z Těšínska ale i z jiných částí České republiky (dokonce i z Polska, Rakouska a Slovenska). Dne 6. března 2009 byla předána radě a zastupitelům Města Český Těšín, které následně rozhodlo o tom, že nedojde k obnovení původního pomníku, ale prezidentu Masarykovi bude v Českém Těšíně vybudován nový monument situovaný v Masarykových sadech.

Vybudování nového pomníku je součástí celkové úpravy prostoru Masarykových sadů v rámci realizace projektu "Revitalpark 2010". Monument vytvořil ostravský sochař MgA. Martin Kuchař ze šluknovského syenitu. Kamenná deska s reliéfem československého prezidenta, politika a filozofa je vysoká 300 cm, široká 180 cm s tloušťkou 40 cm a váží 6 300 kg. Podstavec o rozměrech 200 × 180 × 25 cm má 3 500 kg. Slavnostní odhalení pomníku T. G. Masaryka se uskuteční 28. září 2010 v 10 hodin dopoledne.

Odhalení nového monumentu je připomenutím nejen letos uplynulých osmdesáti let od návštěvy samotného prezidenta Masaryka v Českém Těšíně, ale také poděkováním za jeho zásluhy o Těšínsko a o vznik Českého Těšína před devadesáti lety v roce 1920 a jeho následnou výstavbu.

www.muzeumct.cz

PhDr. David Pindur, zástupce ředitele MT