Nově vydaný 4. svazek Těšínského muzejního sborníku.

Muzeum Těšínska vydalo v rámci přeshraniční spolupráce s Muzeem Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) v polském Těšíně již čtvrtý svazek Těšínského muzejního sborníku (Cieszyńskie Studia Muzealne).
Muzeum Těšínska

Zájemci nejen o region Těšínského Slezska zde na 383 stranách naleznou 17 hodnotných odborných studií z oblasti archeologie, antropologie, etnologie, historie, dějin umění a muzejnictví ve třech jazycích (český, polský a německý). Publikace je k dostání zdarma nejen ve všech pobočkách Muzea Těšínska s výjimkou Archeoparku a v Muzeu Těšínského Slezska, ale je možno si ji zapůjčit ve všech obecních a městských knihovnách na území českého Těšínska (tedy celý okres Karviná, slezské části okresů Frýdek-Místek a Ostrava). Sborník obdržely např. rovněž knihovny muzeí a gymnázií na českém Těšínsku, Státní okresní archivy Frýdek-Místek a Karviná, stejně jako místní odbory Těšínské oblasti Matice slezské.

PhDr.David Pindur
zástupce ředitele
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
http://www.muzeumct.cz

Název projektu: Těšínský muzejní sborník 4 / Cieszyńskie Studia Muzealne 4
Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.05/10.01737
Projekt je spolufinancován EU z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu TS-ŚC.