Úspěšný první rok existence Klubu Muzea Těšínska

Klub Muzea Těšínska, věnující se převážně přednáškové činnosti, uzavírá s koncem roku 2010 první rok svého působení. Rok, který přinesl řadu zajímavých přednášek, exkurzí a prohlídek míst, jež návštěvník nemá příležitost běžně zhlédnout.
Klub nabídnul celkem 17 přednášek, dvě exkurze a tři prohlídky. Připomeňme si alespoň některé. Velký ohlas zaznamenala speciální akce do Třineckých železáren, a. s. Zde měli klubisté možnost sledovat výrobu železa a oceli, navštívit válcovnu, poslechnout si výklad o principu vysoké pece a pod odborným dohledem projít značnou část areálu železáren.
exkurze do Třineckých železáren 7. 10.2010
exkurze do Třineckých železáren 7. 10.2010
K velmi úspěšným akcím patří bezesporu přednáška na téma Váleční veteráni Těšínska na západní frontě druhé světové války, kde poutavý výklad PhDr. Petra Majera obohatila účast přímých účastníků bojů - plukovníka ve výslužbě Adolfa Kalety, Miloslava Adamíka a krátce nato zesnulého kapitána Karla Zmiji. Kladnou odezvu měla i přednáška RNDr. Tomáše Grima, Ph.D. s tématem Nejstarší mapy Těšínska nebo přednáška Slavnosti na dvorech posledních těšínských Piastovců historika PhDr. Radima Ježe. Předposlední akce Klubu Videoprojekce filmu 300 let Ježíšova kostela v Těšíně navázala na prohlídku interiéru tohoto barokního evangelického chrámu, která se konala na jaře tohoto roku pod odborným vedením PhDr. Davida Pindura.
návštěva evangelického Ježíšova kostela v Těšíně 8.4.2010
návštěva evangelického Ježíšova kostela v Těšíně 8.4.2010
Beseda Vánoce na Těšínsku, která nás čeká 16. prosince, uzavře letošní pravidelné aktivity KMT. Při ohlédnutí za rokem 2010 lze s potěšením říci, že dosavadní činnost Klubu je díky kladným ohlasům veřejností vnímána velmi pozitivně a vstřícně. Svědčí o tom i narůstající členská základna, čítající již kolem 130 zájemců o vlastivědu Těšínska.

Nikola Kokeszová
vedoucí Klubu Muzea Těšínska

V případě zájmu o členství v Klubu Muzea Těšínska na r. 2011 kontaktujte nás prostřednictvím mailu kmt@muzeumct.cz nebo tel. čísle 558 761 229