35. seminář knihovníků muzeí a galerií poprvé v Českém Těšíně

Ve dnech 6.-8. září 2011 se uskuteční v nově rekonstruovaných prostorech Kulturního a společenského střediska "Střelnice" v Českém Těšíně již 35. seminář knihovníků muzeí a galerií.

Akci tradičně připravuje pro své členy i zájemce z řad odborné veřejnosti komise knihovníků při Asociaci muzeí a galerií ČR (dále AMG). Organizace prestižní akce s mezinárodní účastí se ujalo Muzeum Těšínska, resp. Muzejní knihovna Silesia v Českém Těšíně. Odborný program semináře bude rozdělen do tří základních bloků - Koncepce rozvoje knihoven České republiky na období 2011-2014, Digitalizace v muzejních a galerijních knihovnách a Sbírkové fondy v muzejních knihovnách. Vysoce aktuální témata přiblíží účastníkům přední odborníci a zástupci ústředních institucí. K bloku "Digitalizace" je připravena panelová diskuse, která bude reflektovat otázky účastníků vyplněné v dříve rozeslané anketě. Pozvání na seminář přijala více než stovka účastníků, mezi nimi zástupci Ministerstva kultury ČR, představitelé zahraničních institucí (převážně z Polska a Slovenska), dále vedení AMG ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Akce je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a sponzorů:
scanservice a. s., Těšínská tiskárna, a. s., LANius s.r.o., Zdeněk Bláha, BACH systems s.r.o., AMPACO ČR s.r.o, KP-SYS spol. s r.o., Ceiba, s.r.o., EMBA spol. s r.o.

Mgr. Gabriela Chromcová
Muzejní knihovna Silesia

I: PhDr. David Pindur
zástupce ředitele
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
http://www.muzeumct.cz