Stanovisko Muzea Těšínska k dokumentu ČT Hranice po našimu

Česká televize ve svém celostátním vysílání 20. ledna 2011 uvedla filmový dokument, nazvaný Hranice po našimu.

Jeho realizace byla finančně podpořena mj. Státním fondem na podporu a rozvoj české kinematografie a Visegradským fondem, jehož posláním je podpora projektů vzájemné kulturní a vědecké výměny, podpora vzájemného poznávání a sbližování lidí, žijících v České, Slovenské, Polské a Maďarské republice. Platí to zejména v příhraničních oblastech, kam bezesporu česká část Těšínského Slezska - vzhledem ke své geografické poloze na styku tří zemí - patří.

Už samotný název dokumentu napovídá, že by se mělo jednat o mimořádně zajímavou sociokulturní či etnografickou sondu do života lidí žijících na území, v němž se po staletí setkávaly české jazykové a kulturní vlivy s vlivy sousedních národů, zejména s vlivy polskými, slovenskými a německými. Nic takového ale v dokumentu nenajdeme. Četné reakce zklamaných diváků i komentáře v tisku jen korespondují s rozporuplným vnímáním dokumentu Hranice po našimu.

Vzhledem k četným dotazům veřejnosti v této souvislosti proto sdělujeme, že se Muzeum Těšínska nijak na jeho přípravě nepodílelo. Ani autorka scénáře ani režisér dokumentu se nikdy při výrobě dokumentu na Muzeum Těšínska neobrátili s návrhem konzultace ani odborného posouzení prezentovaných výstupů např. z historického, etnografického nebo jazykového hlediska. Nezavítali ani do odborné muzejní studijní knihovny Silesia, která shromažďuje k dějinám a etnografii Těšínska tisíce publikací, nejen české, ale i polské, slovenské a německé provenience a je dnes v rámci celé republiky ojedinělým souborem a zdrojem informací. Sbírkové fondy obsahují také četné tiskoviny, fotografie, filmy apod., které mohly být využity. Všechny jsou k dispozici badatelům a využívají je běžně také novináři.

Nabízených možností spolupráce s naší institucí a využití zdrojů odborných informací, které jsou k dispozici, autoři Hranic po našimu ke své škodě zjevně nevyužili. V opačném případě by možná byl dokument Hranice po našimu, pokud vůbec lze použít pro produkt tohoto druhu označení dokument, pro televizní diváky srozumitelnější. A možná by nebyl nejen goraly z Těšínska, jak uvedl týdeník Horizont, nejen laickou, ale i odbornou veřejností přijímán s tolika výhradami a s tolika rozporuplnými pocity.

Dr. Zbyšek Ondřeka
Dr. David Pindur
Dr. Jan Al Saheb, Ph.D.

Nedávno vydalo Muzeum Těšínska pětisvazkovou monografii věnovanou lidové kultuře a jazyku lidu tohoto regionu. Monografie je, na rozdíl od výše uvedeného televizního dokumentu, výsledkem mnohaletého výzkumu a stala se přímo ukázkovým příkladem objektivního přístupu k složitému vývoji lidové kultury a jazyka v prostoru Těšínského Slezska v minulosti.

PhDr.David Pindur
zástupce ředitele
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
www.muzeumct.cz