Výzva Muzea Těšínska - pomník TGM

Je všeobecně známo, že pomník zakladateli naší novodobé státnosti T. G. Masarykovi byl v meziválečném období ozdobou prostranství před budovou dnešní Základní školy na ul. Komenského v Českém Těšíně.

Stal se nejen jedním ze symbolů mladého města, které v meziválečném období vzniklo a vyrostlo, ale zároveň i symbolem novodobé československé státnosti. Záhy po okupaci pohraničního Těšínska v roce 1938 byl pomník nejprve poničen, poté potupně stržen a odstraněn. Již nikdy se jej nepodařilo najít a tak se již nikdy nevrátil na své původní místo.

Fotografie je ze slavnosti odhalení původního pomníku TGM na Komenského ul. v Českém Těšíně, konané dne 28. 10. 1924.
Fotografie je ze slavnosti odhalení původního pomníku TGM na Komenského ul. v Českém Těšíně, konané dne 28. 10. 1924.

Kdo nezná vlastní historii, je donucen, prožít si ji znovu... Nemusíme ale tentokrát sahat hluboko do dávné minulosti Těšínského Slezska. Stačí, když nebudeme lhostejní k naší historii novodobé. Ať si to uvědomujeme nebo ne, dotkla se přímo osudů našich rodin - našich prarodičů, rodičů a dotýká se každý den i nás samotných... Denně chodíme po ulicích a kolem domů a budov, které skoro všechny vznikly v krátkém meziválečném období. V období nadšeného budování. V té době vyrostla nejen českotěšínská radnice, ale i budovy pošt, úřadů, bank, obchodů, restaurací a hotelů, které dodnes všichni využíváme, byly za-loženy městské sady i sportoviště, vytýčeny a vydlážděny celé nové ulice, postaveny rodinné domy, vily i krásné kostely a školy.

Demokratická a prosperující Československá republika se přes důsledky celosvětové hospodářské krize stala nejen prosperujícím státem, ale i demokratickým domovem všem svým občanům. Stejně se domovem svým občanům stalo mladé město na samé hranici tohoto státu - Český Těšín. Nevzhledné a chaotické předměstí historického Těšína se během několika krátkých let díky obrovským investicím a neopakovatelnému nadšení obyvatel proměnilo v celé nové, sebevědomé samostatné okresní město, které v mnohém daleko překonalo svého staršího bratra. Není divu, že naši předchůdci se snažili důstojným způsobem nám, svým nástupcům, symbolicky připomenout toto období nadšeného budování. Ať se jednalo o krásný bronzový pomník ve městě nebo malou pamětní desku či jen prostý pomníček kdesi na rozcestí anebo vysazení národního stromu - lípy před nově otevřenou budovou školy. A není divu, že se právě takové pomníky československé státnosti staly v době okupace trnem v oku všem okupačním správám. Co se jim nepodařilo zničit za okupace, dokonali povětšinou komunisté po válce. Na důstojnou obnovu si bohužel většina zničených pomníků musela počkat několik desetiletí, až do současnosti. Zatímco všude ve městech a obcích v Čechách, na Moravě i u nás ve Slezsku se občanům památníky československé státnosti podařilo ve většině případů úspěšně a důstojně již obnovit, v samém srdci českého Těšínského Slezska se tak nestalo ani po dvaceti letech od listopadu 1989.

My, níže podepsaní historikové a ostatní zaměstnanci Muzea Těšínska, jakož i příznivci těšínské historie a vlastivědy, proto vyzýváme vedení a Radu Města Českého Těšína, aby se zasadila o obnovu pomníku připomínajícího zrod naší novodobé státnosti a zároveň i zrod samostatného města, které dnes reprezentují a v jehož čele stojí. Vyzýváme k obnovení pomníku prvního československého prezidenta T.G. Masaryka v Českém Těšíně, odstraněného v roce 1938. Jsme přesvědčeni, že vhodnou příležitostí k tomu je nadcházející 90. výročí vzniku města, které si připomeneme v roce 2010.

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
PhDr. David Pindur
Mgr. Radim Jež
PhDr. Jan Al Saheb

Informace:
PhDr.David Pindur
zástupce ředitele
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
http://www.muzeumct.cz