Program Muzea Těšínska listopad-prosinec 2008

Program výstav a akcí Muzea Těšínska na listopad a prosinec 2008

ZPRAVODAJ LISTOPAD - PROSINEC 2008

Program výstav a akcí Muzea Těšínska na měsíce listopad a prosinec 2008 v PDF.

PhDr.David Pindur
zástupce ředitele
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223

http://www.muzeumct.cz

Cyklus přednášek konaných v rámci oslav 60. výročí založení Muzea Těšínska
(dopl. ze zprávy 3.11.2008)

Zveme Vás na cyklus přednášek konaných v rámci oslav 60. výročí založení Muzea Těšínska.
Přednášky se konají vždy ve čtvrtek v 16 h v zasedací místnosti Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Pražská ul. 3 (bývalá speciální škola) a jejich autory jsou odborní pracovníci muzea.

Termíny a témata přednášek:

6.11. Pomocné vědy historické, Mgr. Pavlína Badurová, historička MT
Pomocné vědy historické představují soubor znalostí a dovedností, které ke své práci potřebuje každý historik. Přednáška seznamuje v praktických ukázkách s nejdůležitějšími z nich.

13.11. Z minulosti muzejnictví na Těšínsku a historie Muzea Těšínska, Mgr. Ilona Pavelková, historička MT
Přednáška seznámí s tradicí muzejnictví na Těšínsku, představí historii Muzea Těšínska, jednotlivé sbírkové fondy a činnosti zastoupené v muzeu, ke kterým patří získávání předmětů, jejich uchovávání, výstavní a publik. činnost aj.

20.11. Archeologické výzkumy v lokalitě Chotěbuz-Podobora, Mgr. Ondřej Tůma, archeolog MT
Přednáška seznámí posluchače s dějinami osídlení v pravěku a raném středověku na podkladě výsledků dlouhodobého archeologického výzkumu. Přiblíží hmotnou kulturu obyvatel této lokality v minulosti a v jejím vývoji. V neposlední řadě bude přednáška informovat i o geografické a geomorfologické situaci lokality a dalších zajímavostech.

27.11. Jablunkovské šance, Mgr. Martin Krůl, historik MT
Přednáška je věnována systému novověkých opevnění nazývanému Jablunkovské šance budovaných na ochranu slezsko - uherské a slezsko - polské hranice od 16. do počátku 19. století. Pozornost bude zaměřena na představení těchto opevnění, s hlavní pevností Velkou šancí v Mostech u Jablunkova, především z vojensko-historického hlediska.

4.12. Kramářské tisky, Bc. Marta Holoušková, knihovnice MT
Slovem "kramářské" bývají nazývány drobné tisky prodávané na poutích, jarmarcích i potulnými kramáři. Byly nejen bulvárem své doby, kdy informovaly o nejrůznějších novinkách, senzacích a kriminálních případech, ale obsahovaly zejména texty poutních písní, modlitby, ale i písně o lásce, vojenské, mravokárné nebo písničky "pro obveselení mysle a ukrácení času".

11.12. Těšínské stříbrné šperky, PhDr. Jiřina Pavlíková, historička umění MT
Těšínský kroj je jedním z mála lidových oděvů, na němž se v bohaté míře uplatňují ozdobné doplňky z drahých kovů. Nejrozsáhlejší sbírku těchto unikátních šperků u nás uchovává právě naše muzeum - Muzeum Těšínska, které Vám nabízí bližší seznámení s touto ojedinělou kolekcí.

18.12. Kouzlo těšínských Vánoc, Mgr. Eva Hovorková, etnografka MT (začátek v 15:30 h)
Přednáška o tradičních vánočních zvycích a obyčejích. Součástí bude výroba adventních věnečků, vánočních přání a svícnů. Spolufinancování z dotací města Český Těšín.

- Z důvodu omezené kapacity přednáškové místnosti doporučujeme rezervaci míst na tel. čísle 558 761 221 nebo e-mailu cesky_tesin@muzeumct.cz
- Vstupné: dospělí 30,- Kč; děti, studenti, důchodci 15,- Kč
- V ceně vstupného je zahrnuta i prohlídka výstav Město Český Těšín a Obrázky z minulosti Těšínského Slezska (shlédnutí výstav je možné pouze před přednáškou)

Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, příspěvková organizace, Český Těšín 737 01,
tel.: 558 761 211, fax: 558 761 223,
e-mail: muzeum@muzeumct.cz, http://www.muzeumct.cz