Předvánoční pořad ve strážnickém skanzenu

Předvánoční pořad ve strážnickém skanzenu - Radujme se, veselme se...

Dovolujeme si Vás pozvat na program Radujme se, veselme se..., který pro Vás připravili pracovníci Národního ústavu lidové kultury v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici.

Rádi bychom Vás na chvíli "vtáhli" do atmosféry předvánočního a vánočního času na vesnici v 19. a na počátku 20. století. Chtěli bychom Vám přiblížit některé prvky tradiční lidové kultury tohoto období, mezi něž patří zajímavé magické praktiky, příprava tradičních jídel a výroba tradičních vánočních ozdob. Při procházce strážnickým skanzenem máte možnost potkat mikulášskou a tříkrálovou obchůzku, tajemné bíle oděné postavy Lucek, obecního pastýře s dětskými koledníky a mlatce vyťukávající v pravidelných rytmických útvarech obilné zrno. Ve zpřístupněných expozicích můžete vidět a slyšet, jak to asi mohlo v období od první neděle adventní do svátku Tří králů ve vesnických usedlostech vypadat. V průběhu Vaší návštěvy si budete moci připravit i vlastní figurku z kynutého těsta, nechat se inspirovat zručnými perníkářkami, nebo přivonět k lineckému pečivu. V expozicích uvidíte i další řemeslníky a jejich šikovné ruce. Pan učitel Vás naučí koledu a kostelník poví o přípravě vánočních oplatků, které budou společně s dalšími pochutinami představeny na tradičním štědrovečerním stole. Od něj už to nebude daleko na nějakou tu zabijačkovou specialitu, nebo na ochutnávku mladého vína, které je také nerozlučně spjato s obdobím zimního klidu, adventní přípravy a vánoční pohody.
Tu Vám, vážení návštěvníci, přejí všichni zaměstnanci Národního ústavu lidové kultury, nejen při návštěvě našeho muzea, ale také v době příprav na letošní vánoční svátky.

Pořad se uskuteční ve dnech 2. 12. - 6. 12. 2006. Návštěvní dny 4. 12 - 6. 12. (pondělí, úterý, středa) 8.00 - 13.00 hodin jsou určeny především pro školní děti, sobota a neděle 2. 12. a 3 .12. v době od 11.00 - 16.00 hodin pro širokou veřejnost.

Další informace: tel: 518 306 631 nebo na www.nulk.cz

pozvánka

2. 12. a 3. 12. od 11.00 - 16.00 hod. pro veřejnost
4. 12. až 6. 12. od 8.00 - 13.00 hod. určeno především pro školy

P r o g r a m
* vánoční úprava interiérů * ukázky štědrovečerní tabule * věštebné praktiky *
* činnosti v předvánočním období * ukázky a prodej rukodělných výrobků *
* možnost vlastní výroby figurálního kynutého pečiva a zdobení perníčků *
* obchůzky Lucek, mikulášské, koledníků a tříkrálové *
* v sobotu a neděli -občerstvení - tradiční jídla, zabíjačkové speciality *
* ochutnávka vín *

vstupné: dospělí 50,-Kč, děti 25,-Kč, rodinné 100,-Kč
Změna programu vyhrazena

Ing. Tatiana Pálenská