Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Národní ústav lidové kultury (dále jen NÚLK) je od 1. 1. 1991 přímo řízen Ministerstvem kultury ČR (dále jen MK ČR), které jej zřídilo jako svou specializovanou odbornou instituci.
Je příspěvkovou organizací MK ČR a vykonává svou činnost v rozsahu vymezeném Zřizovací listinou na celém území České republiky.
Účel zřízení a předmět činnosti NÚLK vymezuje Zřizovací listina ze dne 8. 6. 1994 (včetně pozdějších doplňků), která nahradila opatření ministra kultury č. j. 14 649/1990 ze dne 1. 1. 1990.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
Zámek 672
696 62 Strážnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 518 306 611
fax: (+420) 518 306 615

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Hana Wernerová (Folklorní sdružení ČR) org. 56, 31.12.2005 v 21:28 hodin