FOLKLOROLYMPIÁDA "STRÁŽNICE 2006"

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá již 9. ročník recesního - sportovně kulturního setkání folkloristů - FOLKLOROLYMPIÁDU "STRÁŽNICE 2006".
NÚLK

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá již 9. ročník recesního - sportovně kulturního setkání folkloristů - FOLKLOROLYMPIÁDU "STRÁŽNICE 2006". Tématem letošního ročníku jsou "Večerníčkovy příběhy ve folklorolympiádě". Akce se uskuteční v neděli 3. září ve 14.30 hodin ve vinohradnickém areálu strážnického skanzenu. Soutěžit mezi sebou budou pětičlenná družstva sestavená z členů folklorních souborů nebo cimbálových muzik.

Doporučujeme každému souboru zajistit svému družstvu rozsáhlý realizační tým složený z fanoušků, roztleskávaček, nalévaček apod. a také vhodnou formu úplatku pro sbor nepodplatitelných rozhodčích.

Souboráci - pokud máte zájem se akce zúčastnit nejen jako diváci, ale zapojit se přímo do soutěže, nahlaste se obratem u Ludmily Horehleďové v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici (tel. 518 306 631, fax 518 306 615, e-mail: ludmila.horehledova@nulk.cz).

2005

Miluše Semelková
Národní ústav lidové kultury, Strážnice