Seminář o verbuňku 2006

NÚLK Strážnice

Vážení verbíři, vážení vedoucí folklórních souborů
Letos jsme pro Vás připravili seminář trochu tradiční a trochu jiný.
Tradiční v tom, že společně zhlédneme jako obvykle finále soutěže 2005 a porotci provedou komentář k jednotlivým soutěžícím a zodpoví dotazy.
Zvláštností semináře bude to, že si společně připomeneme prohlášení verbuňku Mistrovským dílem ústního a nemateriálního dědictví lidstva organizací UNESCO.
Na semináři se také dozvíte bližší informace k soutěži 2006.

Místo a termín konání: Strážnice zámek, dne 4.3.2006 od 9,10 do 12 hod.

Věřím, že si najdete čas a přijdete.

Za organizaci:
Vlasta Ondrušová a Rudolf Tuček
NÚLK, 696 62 Strážnice, Česká republika, tel: (+420) 518 332 132, (+420) 606 333 986, e-mail: vlasta.ondrusova@nulk-straznice.cz