Částečná uzavírka ulice Karla Hynka Máchy a úplná uzavírka ulice V kopci

Stavební úřad MÚ Příbor, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací na základě žádosti právnické osoby LXM Group a.s., rozhodl o zvláštním užívání – překopu místních komunikací, částečnou uzavírku ul. Karla Hynka Máchy a úplnou uzavírku ul. V kopci v obci Příbor, na pozemcích parc. č. 1665/1, 1651 v kat. území Příbor, obec Příbor z důvodu realizace rekonstrukce kanalizačního řadu.

Dopravní omezení se povoluje v období od 02.09.2013 do 30.11.2013.