Šetření spokojenosti návštěvníků Městského úřadu Příbor

dotazník

Vážení návštěvníci webových stránek Města Příbora,

na webových stránkách města byl uveřejněn formulář dotazníku "Šetření spokojenosti návštěvníků Městského úřadu Příbor".

ímto bychom chtěli poprosit ty, kteří v minulosti navštívili, navštěvují či v brzké době navštíví Městský úřad Příbor, a to za účelem úředního jednání či z důvodu využití jeho dalších služeb (poskytování informací apod.), vyplněním dotazníku vyhodnotit míru spokojenosti s činností Městského úřadu Příbor. V rámci předmětného dotazníku lze rovněž vyjádřit svou spokojenost s internetovými stránkami Města Příbora.

Vzhledem k technickým možnostem nelze na webových stránek města zajistit interaktivní vyplnění dotazníkového formuláře. Z tohoto důvodu prosíme případné zájemce o účast v této anketě, zda mohou své vyhodnocení činnosti MÚ Příbor realizovat prostřednictvím vytištěného formuláře z webových stránek. Tiskopisy dotazníků jsou rovněž k dispozici na Informačním centru Města Příbora, kde je možno vyplněný dotazník vhodit do připravené schránky, a to v termínu do 16.5.2007. Děkujeme.
(Informačním centrum Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda č.19, Příbor, úřední hodiny: pondělí-pátek od 8:00 do 17:00 hod, sobota od 8:00 do 11:00 hod).

Vyplněné a zpět odevzdané dotazníkové formuláře budou po výše uvedeném datu následně vyhodnoceny. Výsledek dotazování by měl přispět k zjištění míry spokojenosti návštěvníků, kteří využívají služeb Městského úřadu Příbor a také k bližšímu zjištění, jaké návrhy na možná zlepšení souvisejících s těmito poskytovanými službami by dotazováni rádi přivítali.

Děkujeme vám za váš projevený zájem

Za pracovní tým společného hodnotícího rámce (Model CAF)
Ing. Andrea Nováková - koordinátor CAF