O setkávání vedoucích dětských folklorních souborů Siločáry duše dítěte

Místo pro setkávání vedoucích dětských souborů ČR a vzájemné předávání jejich zkušeností
Nové stránky pro projekt setkávání vedoucích dětských folklorních souborů SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE.
Klíčová slova jsou: siločáry, duše, dítě, folklor, lidová, kultura, soubor, Nivnička, Vlastimil, Ondra

Mgr. Vlastimil ONDRA
N i v n i c e
třídní učitel 3.A: ZŠ Bánov
vedoucí souborů:
Nivnička z Nivnice
Boršičané z Boršic u Blatnice
Kuřátko z Bánova
skype: malucka_nivnicka