PLÁNUJEME SPOLEČNĚ sociální služby
ve městě Příboře

ŘÍDÍCÍ SKUPINA
PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE
Vás zve na 1. veřejné setkání
PROGRAM:
  • Informace k plánování sociálních služeb ve městě
  • Možnost zapojení se do procesu plánování sociálních služeb
  • Diskuse o potřebách sociálních služeb ve městě
KDE SE SETKÁME? v Příboře, ul. Jičínská 238
(v přízemí Domu s pečovatelskou službou - růžová budova)
KDY? ve středu 12. prosince 2007
V KOLIK HODIN? v 17:00 hodin
KDE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT VÍCE?
  • www.pribor-mesto.cz (pod odkazem odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor)
  • Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova č.p. 118,  556 725 618
Těšíme se na setkání s Vámi

Lenka Filipcová