Pozvání pro občany města Příbora
k účasti na plánování sociálních služeb ve městě Příboře

metodou komunitního plánování
Vážení spoluobčané,
Rada města Příbora vyjádřila na svém zasedání dne 24. dubna 2007 podporu plánování sociálních služeb ve městě Příboře metodou komunitního plánování.
Co je komunitní plánování sociálních služeb?
Komunitní plánování je proces plánování, který nám všem dává možnost zasahovat do věcí, které se dějí kolem nás, dává nám možnost rozhodovat o tom, jak a na co budou vynaloženy finanční prostředky v našem městě. Je to proces, který za pomoci spolupráce, dialogu a dohody mezi zadavateli, poskytovateli, uživateli a potencionálními uživateli sociálních služeb povede k poskytování takových sociálních služeb, které jsou v našem městě potřebné a odpovídají místním podmínkám a zdrojům.
Bez toho, aniž bychom znali Vaše potřeby, přání a názory, není možné plánování sociálních služeb ve městě uskutečnit, a proto Vás pozýváme ke spolupráci při plánování sociálních služeb ve městě Příboře.
Chcete-li nám sdělit Váš názor, podnět nebo se jakoukoliv formou aktivně podílet na procesu plánování sociálních služeb ve městě, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: soc@pribor-mesto.cz nebo pomoci formuláře, který můžete odevzdat na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, ul. Freudova 118, Příbor nebo na Městském informačním centru Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19.
Na spolupráci s Vámi se těší

řídící skupina
pro plánování sociálních služeb ve městě