Břeclav


V systému veřejné správy se část kompetencí státu přenáší na tzv. pověřené obecní úřady, jejichž správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb.
SPRÁVNÍ OBVOD JE VYMEZEN ÚZEMÍM OBCÍ:

LOKALIZACE

VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE EVIDUJEME

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 21.01.2003 v 15:55 hodin