Moravská Nová Ves

Obec se nachází v rovině u hlavní komunikace mezi Břeclaví a Hodonínem a patří národopisně do oblasti Podluží. Katastr tvoří zejména intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Těžbou štěrkopísku vzniklo jihovýchodně od obce jezero o velikosti asi 120 ha. 2500 obyvatel.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 04.02.2003 v 11:21 hodin