Homepage

Nově instalované kamery u Technických služeb města Příbora

Od srpna 2014 je u Technických služeb města Příbora osazen kamerový systém, který město zprovoznilo za účelem monitorování sběrného dvora a také sběrného místa pro komunální odpad. Využívání dvou kamer zabezpečí lepší možnosti zjištění pachatelů případných krádeží, vloupání a vandalismu. Výstupy z monitorování mohou být podkladem pro došetření přestupků, ale mohou i preventivně zajistit předcházení krádežím či vloupání do areálu sběrného dvora.

Zprovoznění kamerového systému je z velké části hrazeno z příspěvku z motivačního programu spol. ASEKOL s.r.o., která podporuje zpětný odběr elektrozařízení.

Ing. Libuše Volná
Odbor rozvoje města

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 14.08.2014 v 07:27 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz