Homepage

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU

Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 29. srpna 2011 do 8. září 2011 podzimní svoz objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu svozu VOK.

Vany jsou určeny pro:

- velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matrace, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady.

Do van je zakázáno odkládat:

- nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové filtry a jiné)
- běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic
- zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve)
- pneumatiky
- stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky - tj. eternit, lepenka, asfaltové směsi)

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU - SRPEN - ZÁŘÍ 2011.

Odpad lze složit i ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora ve Štramberské ulici.

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 03.08.2011 v 09:22 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz