Homepage

Technické služby města Příbora

Příspěvková organizace Technické služby města Příbora zahájila svou činnost 1. ledna 1994, jejím zřizovatelem je Město Příbor. Na základě zřizovací listiny spravujeme pro město Příbor majetek v rozsahu: 
Předmět hlavní činnosti Technických služeb:

 • nakládání s odpady od občanů města Příbora
 • provozování sběrného dvoru
 • zajištění provozu, oprav a údržby areálu technických služeb
 • zajištění údržby a obnovy veřejné zeleně
 • správa hřbitovů
 • zajištění provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení
 • zajištění oprav a údržby místního rozhlasu
 • zajištění opravy a údržby místních komunikací
 • správa veřejných prostranství a parkovišť
 • zajištění provozu, oprav a údržby prodejních stánků
 • zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC
 • zajištění oprav a údržby autobusových zastávek
 • správa městského mobiliáře
 • zabezpečování akcí města technikou a pracovníky


Předmět doplňkové činnosti technických služeb:

 • silniční motorová doprava nákladní
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • nakládání s odpady(vyjma nebezpečných)
 • sadové úpravy
 • stavební práce
 • poskytování technických služeb
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • úklidové služby
 • služby - údržba zeleně
 • čištění a údržba komunikací

Pravidelně provádíme údržbu a opravy místních komunikací, včetně jejich veškerého příslušenství, tj. dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, městský mobiliář. Zajišťujeme veškerou péči o veřejnou zeleň - sečení, hrabání, ořezy, kácení, výsadby. Zajišťujeme správu a údržbu hřbitovů. Dále provádíme svoz, sběr a zneškodňování velkoobjemného, separovaného a nebezpečného odpadu, provozujeme vlastní Sběrný dvůr odpadu v Příboře.
 
Svými službami pokrýváme zcela město Příbor včetně jejich částí Prchalov a Hájov.


Hlášení závad, námětů a připomínek Technickým službám města Příbora

V případě zjištění závad, např. nefunkční veřejné osvětlení, parkovací automat mimo provoz, spadlý strom nebo větvě, poškozené lavičky a odpadkové koše, mají občané možnost nahlásit tyto závady na Technické služby města Příbora.

V rámci pracovní doby můžete závady nahlásit v sídle Technických služeb na ul. Štramberské č. 483, dále pak na tel.č. 737 245 980 nebo na internetových stránkách organizace www.tspribor.cz, kde lze závady hlásit i mimo pracovní dobu.

Na uvedených kontaktech můžete hlásit samozřejmě jakékoliv náměty nebo připomínky.


Příjem a evidence nebezpečných odpadů a odpadů velkoobjemových:
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora ve Štramberské ulici mohou občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) BEZPLATNĚ uložit tyto druhy odpadů: 

 • nebezpečné odpady
 • objemný odpad (200307)
 • vytříděné složky komunálního odpadu - sklo, papír, kovy
 • elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, malé a velké spotřebiče).

Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad.

Ostatní odpady hradí občan dle platného ceníku.

I nadále platí, že za uložení pneumatiky občan zaplatí, přijímají se pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného dle platného ceníku v daném kalendářním roce (dále jen ceník).
Občané mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservisech.

Předání odpadů ve dvoře TS:
Otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí 08:00 - 11:00
 12:00 - 16:30
Středa
 08:00 - 11:00
 12:00 - 16:30
 Sobota 08:00 - 12:00
 

Občané si mohou objednat odvoz kusového vybavení bytu (lednička, pračka, skříň, sporák, sedací souprava aj.) za úplatu dopravy jednorázově ve výši 100 Kč za jeden kus. Elektrozařízení, které spadá do systému zpětného odběru, musí být však kompletní a nerozebrané (lednička, mrazící zařízení, televize). Termín odvozu lze dohodnout a zaplatit předem v kanceláři TS - telefon 556 725 046.
Občan města si může objednat přistavení velkoobjemové vany (VOK) na odvoz většího množství objemného odpadu např. z důvodu jednorázového vyklizení bytu nebo RD. V tomto případě uhradí pouze za skutečně ujeté km z místa přistavení na skládku a zpět včetně manipulace vozidla, za množství objemného odpadu neplatí nic. Občana vyjde tato přeprava VOK z Příbora na skládku a zpět cca na 1.800 Kč.

Ředitelka:
Ing. Zuzana Gřesíková, mobil: 737 245 980,
e-mail: zuzana.gresikova@tspribor.cz

Pracovník zodpovědný za hospodaření s odpady:
Irena Zárubová, tel.: 556 725 046, mobil: 737 245 986,
e-mail: irena.zarubova@tspribor.cz

Telefonní čísla:
Kancelář: 556 725 046, mobil: 737 245 981

Dispečer
Ing. Vladimír Pavelka, tel.: 737 245 981
e-mail: dispecer@tspribor.cz

Hlášení PORUCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, připomínky, dotazy:
Tel. kancelář: 556 725 046, 737 245 980.
E-mail: info@tspribor.cz
irena.zarubova@tspribor.cz
katerina.hanzelkova@tspribor.cz

Ing. Zdeněk Pařízek
mistr provozu TS
tel.: 737 245 983, e-mail: zdenek.parizek@tspribor.cz

DOKUMENTY:

Plán zimní údržby místních komunikací (chodníky a silnice) pro rok 2013-2014

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí: 08:00 - 16:30
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: 08:00 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Polední přestávka:
11:00 - 12:00 hod.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Technické služby města Příbora
Štramberská 483
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 725 046

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Iveta Busková (Město Příbor) org. 139, 04.03.2014 v 08:18 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz