Poplatky za odpady.

Poplatek za odvoz a uložení komunálního odpadu od roku 2004

Zastupitelstvo obce Valašská Senice na svém zasedání dne 20.12.2003 schválilo Vyhlášku č. 2 o poplatcích svozu a uložení komunálních odpadů.

Poplatky byly stanoveny takto:
dospělé osoby s trvalým bydlištěm ve Valašské Senici poplatek ve výši 220,-Kč
děti do 15let s trvalým bydlištěm ve Valašské Senici poplatek ve výši 120,Kč
Vlastníci rekreačních domů a chat v KÚ Valašská Senice 220,-Kč za objekt.
Občané s trvalým bydlištěm ve Valašské Senici v oblasti Ledovně, Jančarovy paseky, Žárné a nad Chladnou studánkou poplatek ve výši 220,-Kč za objekt

Pavel Novosád
starosta obce