Hanácké slavnosti 2003

Již 21. ročník Prostějovských hanáckých slavností uspořádalo letos Město Prostějov společně s kulturním klubem DUHA, za spolupráce s Hanáckým folklorním sdružením a Folklorním sdružení ČR.
O tom, že hanácké slavnosti svým významem patří k prestižním společenským událostem našeho města hovoří mimo jiné skutečnost, že nad letošním ročníkem převzali záštitu ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach, hejtman Olomouckého kraje Jan Březina a starosta města Jan Tesař.
Návštěvnost místních občanů i hostů z širokého okolí byla velkolepá. Doslova tisíce lidí se přijelo podívat na jeden z největších řemeslnických jarmarků v republice, který co do čistoty stylu je hodnocen jako jeden z nejlepších v zemi. Neméně velký zájem byl i o kulturní program, který zahájil v pátek 12. září Robert Křesťan
s kapelou a ukončil ho na hodovou neděli Wabi Daněk s Milošem Dvořáčkem. Hlavní část programu byla ovšem soustředěna na hodovou neděli a patřila hanáckým souborům. Dopoledne se v komponovaném pořadu JARO HANÉ prezentovaly nejlepší dětské hanácké soubory regionu a odpoledne vyvrcholilo vystoupení Hanáků přehlídkou dospělých souborů v pořadu Či só hode. Jednotlivými tanečními pásmy provázela diváky citlivě a zasvěceně lidová vypravěčka Marie Pachtová z Vyškova.
Historie Prostějovských hanáckých slavností sahá ovšem daleko do minulosti - prokazatelně až do roku 1703, kdy byl místní hlavní kostel přesvěcen - po velkém požáru města a následné obnově - na kostel Povýšení Svatého Kříže. Letos jsme tedy současně slavili 300 let prostějovských hodů a byla to oslava hodná této skvělé tradice.

Dana Pavlíková
DUHA - kulturní klub u hradeb