Informace o veřejném připomínkování návrhu Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb

Vážení občané, dovolujeme si Vás tímto informovat o veřejném připomínkovacím řízení pracovního návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020.
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 je v pořadí již 3. zpracovaným řídícím dokumentem pro sociální politiku kraje, kdy nastavuje strategii kraje v oblasti plánování a rozvoje sociálních služeb. Byl zpracován v rámci dlouhodobě nastaveného procesu plánování na úrovni kraje za intenzivní spolupráce se zásadními partnery, tedy zástupci obcí (také města Příbor), poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb v rámci činnosti jednotlivých pracovních skupin.
Tento dokument je možné do 22. června 2014 připomínkovat na webových stránkách uvedených níže.
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí