Odbor sociálních věcí, MÚ Příbor [ Odbor města nebo obce ]

Freudova čp. 118
Freudova čp. 118

Odbor sídlí v I. patře budovy Správy majetku města Příbor s. r. o., na ul. Freudova čp. 118 v Příboře.

NÁPLŇ PRÁCE ODBORU:


Úkoly v samostatné působnosti

 1. Zajišťuje agendu přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě, přijímá žádosti do domů s pečovatelskou službou a zpracovává po-řadníky na přidělení těchto bytů.
 2. Zajišťuje agendu spojenou s přidělováním bytů nízkého standardu a bytů určených k řešení tíživých bytových a sociálních situací občanů ve městě. Na tomto úseku spolupracuje se Správou majetku města Příbor s. r. o.
 3. Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. Vytváří koncepční materiály metodické a analytické pro sociální práci v obci a sociální či související služby.
 5. Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. 
 6. Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.
 7. Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.
 8. Metodicky podporuje sociální práci v obci a sociální či jiné související služby. 
 9. Spolupracuje s dalšími obcemi, krajem a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.
 10. Spolupracuje s Diakonií ČCE střediskem v Příboře ve věci poskytování sociálních služeb.
 11. Spolupracuje s Kluby seniorů na území města.
 12. Sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci.
 13. Vykonává funkci opatrovníka v sociální oblasti v případech, kdy je město soudem ustanoveno jako opatrovník.
 14. Na dožádání soudu prověřuje výkon funkce opatrovníka.
 15. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí.
 16. Zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu.
 17. Vypravuje pohřeb dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Vydává vyjádření k žádosti o souhlas vlastníka komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením.

  Úkoly v přenesené působnosti
 1. Zajišťuje agendu obecního úřadu v přenesené působnosti a pověřeného obecního úřadu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v souladu s přísluš-nými právními předpisy.
 2. Poskytuje základní sociální poradenství pro cílové skupiny: osoby s zdravotním postižením, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi a seniory.
 3. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění. 
 4. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životních situací klientů.  
 5. Provádí sociální šetření a dává podněty soudu pro stanovení výchovných opatření soudem.
 6. Spolupracuje s Úřadem práce ČR, Okresní správou sociálního zabezpečení, Městským úřadem Kopřivnice.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Polední pauza - pondělí a středa 11:00 - 12:00 hodin.
Pátek - neúřední den

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor.eu
AKTUALIZACE: Petra Kantorová (Město Příbor) org. 139, 10.03.2014 v 16:07 hodin