Návrh II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Návrh II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017 – veřejné projednání
Řídící skupina pro komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře předkládá veřejnosti návrh II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit ve městě Příboře na období 2013 – 2017.

Návrh byl zpracován na základě podnětů z dotazníkového šetření občanů města Příbora, které proběhlo ve městě v měsíci říjnu a listopadu 2012, podnětů pracovní skupiny, která zastupovala rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením a pracovní skupiny, která zastupovala seniory a osoby se zdravotním postižením.

Pokud máte k návrhu II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit ve městě Příboře na období 2013 – 2017 další podněty, poznatky nebo připomínky, můžete je zaslat na e-mailovou adresu: soc@pribor-mesto.cz nebo i osobně projednat na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, případně i telefonicky na čísle: 556 455 470, a to v termínu nejpozději do 14. prosince 2012.

Návrh můžete rovněž osobně připomínkovat na setkání pracovních skupin a veřejnosti dne 3. prosince 2012 v 17:00 hodin v přízemí domu s pečovatelskou službou, Jičínská čp. 238 (růžová budova), Příbor.

Děkujeme Vám za zájem a spolupráci.

Za řídící skupinu:
Bc. Lenka Filipcová
vedoucí odboru sociálních věcí

Návrh II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb