Dotazník - zjišťování sociálních potřeb

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám předložit dotazník, jehož cílem je zjistit spokojenost s poskytováním sociálních služeb ve městě a potřeby obyvatel města Příbora. Výsledky tohoto průzkumu budou sloužit jako podklad pro návazný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do konce měsíce října 2012 v městském informačním centru, na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor nebo zaslat e-mailem na adresu: soc@pribor-mesto.cz. Dotazník je anonymní!

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na Vaše názory!
Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí MÚ Příbor.

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ