„PLÁNUJEME SPOLEČNĚ“ - sociální služby ve městě Příboře

Vážení spoluobčané, v našem městě právě probíhá druhý cyklus komunitního plánování rozvoje sociálních služeb. Dne 24. 9. 2012 se uskuteční jednání pracovní skupiny pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením a dne 26. 9. 2012 se uskuteční jednání pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Obě setkaní se uskuteční od 17:00 hod v Domě s pečovatelskou službou na ulici Jičínská 238 v Příboře.
Pokud byste se těchto pracovních jednání chtěli zúčastnit a zapojit se tak do procesu komunitního plánování, kontaktujte odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor na emailu soc@pribor-mesto.cz nebo na telefonním čísle 556 455 470.

Na setkání s Vámi se těší koordinátorka komunitního plánování Mgr. Aneta Seibertová.