Nová stálá expozice o městě Karviná

V těchto dnech dokončuje Muzeum Těšínska novou, a ve své historii zároveň první stálou expozici věnovanou barvité historii města Karviná.

Pod názvem Střípky z dějin Karviné bude slavnostně otevřena ve čtvrtek 17. prosince v 17 hodin v historických prostorách někdejších Larisách-Mönnichovských koníren - nyní Výstavní síni Muzea Těšínska na Masarykově náměstí 10 v Karviné-Fryštátě. Součástí vernisáže bude i hudební vystoupení karvinského Tria JJJ a prohlídka nové expozice s její autorkou Mgr. Kateřinou Stenchlou.

pozvání

Otevřením nové stálé expozice Muzeum Těšínska navázalo na osvědčený model ve svých pobočkách (např. Jablunkov a Orlová), v nichž je věnován prostor vedle dočasných výstav také expozicím přibližujícím historii i současnost dané sídelní lokality a jejího nejbližšího okolí. Tuto skutečnost velmi pozitivně vnímají jak turisté a obyvatelé daných měst, tak především příslušníci nejmladší generace, kteří se zde pod vedením pedagogů mohou prostřednictvím výukových listů a doprovodných programů a soutěží dozvědět základní údaje z regionální vlastivědy.

Nová expozice v Karviné reflektuje dějiny všech původně samotných měst a obcí, které tvoří současnou Karvinou, tedy Fryštát, Karvinou, Ráj, Darkov, Staré Město a Louky. Návštěvník prochází jednotlivými tématickými celky přibližující středověký Fryštát, církevní vývoj a zaniklé i současné sakrální objekty na území města, řemeslnou a cechovní tradici, zdejší šlechtu, především pak významný rod Larisch-Mönnich, jehož členové se neodmyslitelně zapsali do dějin města i širšího regionu. Připomenuty jsou také slavné hornické i další průmyslové tradice, zdravotnictví a lázeňství, školství, bohatý spolkový a společenský život v minulosti a mnohá další témata. Jako chronologický mezník byla stanovena léta 1948-1949, kdy vznikl sloučením původně samostatných měst a obcí nový sídelní celek s jednotným názvem Karviná.

Mezi nejvýznamnější, a většinou dosud nevystavené exponáty (ze sbírek Muzea Těšínska, mnoha dalších institucí a soukromých osob) patří např. středověké a raněnovověké nálezy z archeologických výzkumů ve Fryštátě, dosud nejstarší známé podrobnější kartografické vyobrazení Fryštátu a okolí z roku 1677, liturgické předměty ze zaniklého farního kostela sv. Jindřicha v Karviné - tzv. Nového kostela, barokní votivní dary vztahující se k milostnému obrazu P. Marie Fryštátské, části mobiliáře zaniklých zámků Solca a Ráj, kamenný erb Larisch-Mönnichů, dobové hornické uniformy a jejich doplňky, hornický oltář sv. Barbory, originální předměty z původních jodobromových lázní Darkov aj. Mezi lákadla pro malé i velké návštěvníky patří také více než sto let starý funkční klavírový orchestrion značky Dalibor s nabídkou 8 písní.

U příležitosti otevření expozice vydalo Muzeum Těšínska sérii reprintů 6 dobových pohlednic ze svých sbírek s tematikou Fryštátu, Karviné, Darkova, Ráje, Starého Města a Louk, které jistě potěší nejen sběratele ale i všechny rodáky a místní patrioty. Počátkem příštího roku vyjde tiskem také průvodce expozicí jako samostatná brožura v barevném provedení.
Muzeum Těšínska zve co nejsrdečněji širokou veřejnost na slavnostní otevření i na návštěvu této nové expozice přibližující jedinečnou formou slavné i smutné okamžiky z dějin statutárního města Karviná.

PhDr. David Pindur, zástupce ředitele Muzea Těšínska
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
www.muzeumct.cz