Zpěváčci Uherskobrodska 2008

Přehlídka se koná 29.3. 2008 v malém sále Domu kultury v Uherském Brodě
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ UHERSKOBRODSKA
Pořádá soutěžní přehlídku dětských zpěváků

Zpěváčci 2008
Organizace a průběh přehlídky

Přehlídka se koná 29.3. 2008 v malém sále Domu kultury v Uherském Brodě od 14:00 hod.

- soutěžící budou rozděleni do tří věkových kategorií:
1. do 7 let
2. 8 - 9 let
3. 10 - 15 let

- soutěž bude probíhat bez hudebního doprovodu

Hodnocení a jeho kritéria:

- výběr lidové písně vzhledem k věku interpreta, k jeho regionální příslušnosti, hlasovým a intonačním schopnostem
- dodržení dialektu, hlasová a intonační připravenost
- výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu
- taneční (pohybové) doplnění zpěvu

Výsledky budou vyhlášeny vždy bezprostředně po ukončení jednotlivých věkových kategorií.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Folklorní sdružení Uherskobrodska, DK, Mariánské nám. 2187, 688 11 Uherský Brod.
E-mail: vsetecka@v-net.cz
Termín podání přihlášek: 26.3.2008

Soutěžící se zúčastňují přehlídky na vlastní náklady. Pořadatel se pokusí zajistit základní občerstvení.

Radek Všetečka
předseda sdružení
Tel:+ 420 572 631 138
Fax:+ 420 572 631 137
Mob:+420 603 548 264