Soutěžní přehlídka dětských zpěváků Uherskobrodska

Přehlídka se koná 1. dubna 2007 v malém sále Domu kultury v Uherském Brodě.
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ UHERSKOBRODSKA
Pořádá
soutěžní přehlídku dětských zpěváků
Zpěváčci 2007
Organizace a průběh přehlídky
Přehlídka se koná 1.4. 2007 v malém sále Domu kultury v Uherském Brodě od 13:30 hod.
- soutěžící budou rozděleni do čtyř věkových kategorií:
1. do 7 let
2. 8 - 9 let
3. 10 - 12 let
4. 13 - 15 let
- soutěž bude probíhat bez hudebního doprovodu
Hodnocení a jeho kritéria:
- výběr lidové písně vzhledem k věku interpreta, k jeho regionální příslušnosti, hlasovým a intonačním schopnostem
- dodržení dialektu, hlasová a intonační připravenost
- výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu
- taneční (pohybové) doplnění zpěvu

Výsledky budou vyhlášeny vždy bezprostředně po ukončení jednotlivých věkových kategorií.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Folklorní sdružení Uherskobrodska, DK, Mariánské nám. 2187, 688 11 Uherský Brod.
E-mail: vsetecka@v-net.cz
Termín podání přihlášek: 30.3.2007

Soutěžící se zúčastňují přehlídky na vlastní náklady. Pořadatel se pokusí zajistit základní občerstvení.

Radek Všetečka
předseda sdružení
603 54 82 64