XVIII. ročník FF LIDOVÝ ROK Velká Bystřice

1. a 2. září 2007
První zářijový víkend v hanáckém městečku Velká Bystřice patřil 18. ročníku folklorního festivalu LIDOVÝ ROK, jehož hlavním pořadatelem je město Velká Bystřice ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR, Kulturním střediskem Velká Bystřice a folklorním souborem HANÁ Velká Bystřice.
Festival se konal za podpory Ministerstva kultury, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Olomouckého kraje. Záštitu nad ním převzali ministr vnitra Ivan Langer, senátor Adolf Jílek, poslanci PS Parlamentu ČR Tomáš Kvapil a Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík a jeho 1. náměstek Pavel Horák.
2007
Hlavní scénou Lidového roku je zastřešené pódium na Zámeckém náměstí, nápaditě vyzdobené chmelovou révou. (Velká Bystřice leží v Tršické chmelové oblasti a v době konání festivalu pravidelně vrcholí jeho sklizeň.) Během sobotního festivalového dne vybrané dětské soubory potěšily svým vystoupením i seniory v Domě pokojného stáří sv. Anny, zahraniční soubory z Ruska a Mexika předvedly již v pátek své umění občanům v sousední obci Přáslavice.
V sobotu ráno sice přešla přes Velkou Bystřici dešťová fronta, ale odpoledne, kdy program festivalu začínal vystoupením dětských folklorních souborů se už na V. Bystřici smálo letní sluníčko. V sobotním festivalovém programu se představily DFS Malý Mionši z Dolní Lomné, Vysočánek z Hlinska, Hanýsek ze Šakvic se skvělou rodinnou muzikou sourozenců Osičkových a výborně tanečně připravený Jarošáček z Mělníka. Pochopitelně nechyběly domácí DFS od nejmladší Čekanky, přes Krušpánek, po nejstarší Kanafasku. Zatím co zaplněné Zámecké náměstí mohlo po skončení dětské části festivalu poslouchat v doplňkovém programu koncert pražské skupiny Irish Dew hrající tradiční irskou a skotskou hudbu a původní skladby v keltském duchu, sešli se vedoucí souborů k besedě s lektory festivalu. Těmi letos byli Marie Mrvová z Veselíčka, Anna Maderičová z Uherského Hradiště, prof. Pavel Klapil z Olomouce a manželé Eva a Jaroslav Štikovi z Rožnova po Radhoštěm.
2007
Ve večerním pořadu s názvem "V dobrym zme se zešli", vystoupili Jarošovci z Mělníka, Úsměv z Horní Břízy a diváky očekávaní zahraniční hosté Lidového roku 2007. Dědinská folklórna skupina Hájiček ze slovenského Chrenovce-Brusna představila zejména originální zpěvy svého regionu. Orchestr a sbor lidové písně ze Sankt Petěrburgu si vysloužil skandovaný potlesk při těch nejznámějších ruských lidových písních a obdiv diváků sklidilo vystoupení mexického souboru Hueyitlatoani. Sobotní program oficiálně zakončil ohňostroj ve 23 hodin. Do pozdních hodin se však ještě na náměstí hrálo a zpívalo nebo besedovalo u početných stánků s lahodným burčákem.
2007
Do překrásného svátečního nedělního rána diváky na Hané přivítaly písně mužského sboru Rovina z Olomouce. Po nich předvedly lidové zvyky, výroční obyčeje a tradice svých regionů, na které je festival Lidový rok především zaměřen, Bartošovci ze Zlína, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Jarošovci z Mělníka, Úsměv z Horní Břízy a Olešnica z nedalekých Doloplaz.
2007
Hodina po poledni patřila ještě jednou slovenskému Hájičku, který se s velkobystřickým publikem rozloučil vytrubováním na trombity. Poté začal závěrečný festivalový galaprogram "Debe decke tak belo", při kterém měly stovky diváků možnost se ještě jednou potěšit lidovou hudbou, písní a tancem v podání všech dospělých FS. Vše zahájili bravurní bartošovští odzemkáři v čele s Petrem Grebeněm a domácí Mladá Haná s novým pásmem tanců z Lipenského Záhoří. Diváci se dobře bavili u "Řemesel" Mistříňanů, "Trnek" domácí Hané i pásem sympatických Jarošovců. Pochopitelně nic svému jménu nezůstal dlužen vynikající Úsměv z Horní Břízy. Finále programu patřilo souborům z Ruska a Mexika, k niž se navíc přidal poslední zahraniční host - srbský Folklorní soubor při chrámu sv. Jiří v Bělehradě.
2007
Předseda spolupořádajícího Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica v závěru vyzvedl opět zvýšenou laťku kvality festivalu, ocenil úsilí všech organizátorů v čele s ředitelkou festivalu Jarmilou Možíšovou a dramaturgem Josefem Langerem. Rovněž jménem FOS ČR poděkoval všem sponzorům, z nichž největší dík patřil generálnímu sponzorovi letošního ročníku společnosti INSTA Velká Bystřice. Další díky patřily samozřejmě i ČD a řadě ostatních sponzorů festivalu. Nemalou finanční podporu poskytl i letos Olomoucký kraj. Velmi pomohla i finanční pomoc od Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
18. ročník FF LIDOVÝ ROK ve Velké Bystřici doprovodila tématická výstava "Co belo, belo" s podtitulem "Památky z hanáckých gruntů a chalup" připravená Broňou Millou. Řemeslný jarmark, který se konal po oba dny na Zámeckém náměstí, již jen dokreslil celkovou vynikající atmosféru letošního festivalu.
Příjemné počasí závěru léta přilákalo na všechna vystoupení i na jarmark lidových řemesel a výrobků zatím největší množství návštěvníků v historii Lidového roku.

Petr Nakládal
člen štábu a moderátor FF Lidový rok

2007