Pozvánka do Rožnova pod Radhoštěm

Aktuální programy Valašského muzea v přírodě
Tento víkend to bude - Den řemesel a setkání kovářů a Anenská pouť. Současně v neděli proběhne i vernisáž výstavy Ozvěny Valašského Slavína - Ladislav Nezdařil, která proběhne v neděli 29.7.2007 od 17.00 hod.
Čtvrtek 26.7. v 18.00 hod.
Dřevěné městečko, kostel sv.Anny
Mše k poctě svaté Anny
Sobota 28.7.
Dřevěné městečko
Den řemesel a setkání kovářů
V sobotu 28. července 2007 se již po sedmnácté setkáme v Dřevěném městečku při tradičním programu věnovanému "Dni řemesel a setkání kovářů".
Návštěvníci se budou moci seznámit se starými profesemi při zpracování a opracovávání dřeva, výrobě štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, restaurování historického nábytku. K vidění bude také pokrývání střechy ručně štípaným šindelem a jeho výroba.
Ke starým řemeslům patří také ruční výroba cihel a kachlí, různé opracování kamene, zasklívání oken, drátování, práce košíkáře, hrnčíře, klempíře, soustružníka, kartáčníka, oplétání demižónů, práce na tkalcovském stavu, pletení slaměných ošatek a mnoho dalších. Ve stáncích bude prezentována výroba drobných předmětů jako různé druhy bižuterie, výrobky z včelího vosku, štípané holubičky, keramické pečivo, malování na skle, zdobené a vytlačované perníky.
Jako každoročně i letos se našeho programu účastní pracovníci z Ruční papírny ve Velkých Losinách, jediné manufakturní dílny svého druhu ve střední Evropě. Předvedou nám jak se v dávných dobách ručně vyráběl papír a návštěvníci si toto budou moci vyzkoušet.
Mistr stavitel bude na radnici projektovat se svým kresličem stavební výkresy.
Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další. V provozu bude i stoletý parní stroj.

K tomuto programu neodmyslitelně patří také setkání kovářů z celé České republiky, kteří nám budou po celý den předvádět různé techniky zpracování železa na několika výhních a kovadlinách. Oživením programu bude kutí koní ve fojtském dvoře.
Ve vestibulu Janíkovy stodoly bude otevřena výstavka kovářských prací z minulých let.
Během pořadu budou probíhat soutěže pro děti na pódiu u rybníčku. Svoji šikovnost a zručnost si budou moci vyzkoušet při práci se dřevem jako je sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení lat a další mnohá překvapení. Pro nejlepší soutěžící budou přichystány odměny.

Po celý den bude vyhrávat mezi řemeslníky dechová hudba Zubrovka. Odpoledne v 1500 hod. vystoupí na komorním amfiteátru slovenský folklorní soubor Stavbár.
Neděle 29.7. v 9.30 hod.
Dřevěné městečko
Anenská pouť
Tradiční krojované procesí z farního kostela Vše svatých do muzea, prodej pouťového zboží, atrakce pro malé i velké.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spolu s Římskokatolickým farním úřadem v Rožnově pod Radhoštěm Vás zvou na
ANENSKOU POUŤ v Dřevěném městečku
Anenská pouť je tradiční lidová poutní slavnost se stánky a pouťovými atrakcemi v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě, která se koná v neděli 29. července 2007.

PROGRAM:
9.00
Otevření areálu Dřevěného městečka pro návštěvníky s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi.
9.30
Mše svatá k poctě svaté Anny v římskokatolickém farním kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
Od 9.30 po celé dopoledne hraje k poslechu cimbálová muzika.
10.45
Řazení krojovaného procesí se sochou sv. Anny a za zpěvu poutních písní průchod centrem města do Dřevěného městečka.
Procesí bude zakončeno svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně, na něž naváže žehnání restaurované barokní křížové cesty z rožnovského farního kostela.
Od 13.00 hod. na pódiu u rybníčka bude hrát k tanci i poslechu dechová hudba Rožnovanka.
13.00
Na komorním amfiteátru koncert dětského pěveckého sboru Melódia.
14.30
Varhanní variance - koncert na nový varhanní nástroj posvěcený v červnu 2007 jako díky všem dárcům a příznivcům kostela svaté Anny.
15.00
Vystoupení folklórního souboru na komorním amfiteátru.
Neděle 22.7. v 15.00 hod.
Dřevěné městečko
Ozvěny Valašského Slavína - Jan Pelár
Medailon ke 100. výročí úmrtí slavného valašského muzikanta
vystoupí folklorní soubor JASÉNKA ze Vsetína

NOVÁ VÝSTAVA
Název výstavy:
Ozvěny Valašského Slavína
- Ladislav Nezdařil
Kde:
Velký výstavní sál - Sušák
Doba trvání:
od 29. července 2007 do 31. října 2007

‚Formani, formani,
vás sem měl dycky rád,
rožnovští formani,
zvezte ňa jedenkrát...‘

Výstava věnovaná významnému literárnímu vědci, překladateli, učiteli cizích jazyků a zejména básníku, rožnovskému rodáku Ladislavu Nezdařilovi. Vedle významných literárně vědných prací z oblasti překladatelství, pedagogiky cizích jazyků a česko-německých vztahů, je tento autor na Valašsku znám zejména díky své básnické sbírce Horní chlapci, jež se dočkala celkem čtyř vydání, umocněných ilustracemi akademických malířů Luďka Majera, Kornelie Němečkové a Karly Palátové. Svůj ohlas našla nejen v mnoha filmových a scénických úpravách, ale dočkala se i zhudebnění cimbálovou muzikou Soláň, zpěvačkou Alenou Valovou a snad nejznámějšího - operním režisérem a hudebním skladatelem Tomášem Kočkem.
Mnozí z nás jistě rádi zavzpomínají také na pověstné ‚dřevořezby‘ Františka "Ferneta" Chromčáka či nezapomenutelné deklamovánky známé rožnovské hostinské paní Otýlie Randýskové.

Slavnostní vernisáž proběhne v neděli 29. července 2007 v rámci komponovaného pořadu Ozvěny Valašského Slavína - Ladislav Nezdařil:
17.00 hod. - recitovaná a zpívaná poezie "Horních chlapců" v podání Tomáše
KOČKA v konferenčním sále Sušáku
18.00 hod. - vernisáž prací Luďka MAJERA, Kornelie NĚMEČKOVÉ, Karly PALÁTOVÉ a Hanny SCHNEIDEROVÉ ve velkém výstavním sále Sušáku.

Pavlína KŘENKOVÁ, krenkova@vmp.cz