BUDOU PRACOVAT SE STOMIKY

Krnovská nemocnice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov) včera otevřela novou stomickou ambulanci. Zařízení výrazně rozšíří péči o pacienty, kteří mají po závažných onemocněních (např. rakovina tlustého střeva či konečníku) umělé střevní a močové vývody. Dosud byli "stomici", jak se těmto pacientům běžně říká, ošetřováni v rámci gastroenterologické a proktologické poradny na chirurgickém oddělení krnovské nemocnice.

"Našim cílem je vyřešit problémy stomiků a co nejvíce jim usnadnit návrat k aktivnímu životu. Přes pokroky v medicíně jedním z největších problémů stomiků zůstává vyrovnání se s jejich postižením po psychické stránce. Za svůj zdravotní handicap se stydí, obávají se netolerance okolí a mají tendenci uzavírat se doma," říká lékař Ladislav Václavec s tím, že ambulanci bude od samého začátku provozu navštěvovat více než 60 lidí z Krnovska a okolí. Počet stomiků v České republice se odhaduje na zhruba osm tisíc. Stomická ambulance je umístěna v prostorách chirurgické ambulance-gastroproktologické poradny. V nové ambulanci, která bude otevřena každou druhou středu od 12:00 do 14:00, bude pracovat školená stomická sestra a jeden odborný lékař.

"Každému nemocnému poskytneme individuální péči při jeho problémech týkajících se jak založené stomie (umělého vývodu), tak i základního onemocnění pacienta," uvádí MUDr. Václavec. Stomie může být dočasná nebo trvalá. Mezi pacienty patří k nejobávanějším chirurgickým výkonům. Výrazným způsobem zasahuje do všech oblastí života člověka - osobní, rodinné, manželské a partnerské, pracovní a společenské. Podle mínění mnoha pacientů umělý vývod pro vyměšování degraduje člověka v očích okolí a výrazně snižuje kvalitu života. "Výsledek našeho snažení je pomoci pacientovi se stomií ve dvou rovinách. Jednak psychické, a to smířit se s faktem, že má vývod, a jednak fyzické, což je naučit se vývod ošetřovat," dodává doktor Václavec.

zdroj:Bruntálský Kurýr