Místní akční skupina Nízký Jeseník

MAS Nízký Jeseník vznikla za účelem vytvoření společné strategie trvale udržitelného rozvoje a její implementace za použití podpory všech možných prostředků kraje, státu, EU a jiných. Vznik MAS vychází z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství , podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+).

Území MAS Nízký Jeseník zahrnuje 12 obcí a malých měst. Jsou to: Horní Benešov, Dvorce, Leskovec nad Moravicí, Bílčice, Roudno, Křišťanovice, Valšov, Lomnice, Moravskoslezský Kočov, Razová, Moravský Beroun, Norberčany.

LEADER+ je určen venkovským oblastem; jeho cílem je podněcovat a podporovat subjekty na místní úrovni k úvahám nad možnostmi jejich území v dlouhodobější perspektivě. Záměrem je podporovat realizace originálních strategií udržitelného rozvoje, jejichž cílem je uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví, zlepšování kvality života, životního prostředí a posílení ekonomického prostředí. Bude podporována územní strategie, které je příkladem kvalitních pilotních projektů spolupráce.