Budeme si zase hrát - informace z mateřské školy na sídlišti Malé Pole

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce bychom se s Vámi rádi setkávali při společném hraní rodičů s dětmi, kdy si postupně prohlédnete prostory celé mateřské školy a seznámíte se s prostředím, ve kterém budou Vaše děti - naši budoucí školáčci, trávit mnohdy větší část dne.
První hravé odpoledne proběhne ve čtvrtek 13. října 2005 v době od 14:00 do 16:00 hodin ve třídě Lvíčků. Na každém setkání si zárověň domluvíme termín další schůzky.

Přijďte se přesvědčit, že v naší mateřské škole najdete útulné prostředí.
Při hrách a činnostech s dětmi rozvíjíme -
- citový život, iniciativu, tvořivost, hudební cítění, výtvarné dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť a řeč
- upevňujeme zdraví, hygienické návyky, společenské chování, kulturu stolování
- vytváříme povědomí o zdraví, ekologii a významu přírody pro život člověka
Rádi Vás v naší mateřské škole přivítáme.