Mateřská škola Dlouhá [ Mateřská škola ]

Mateřská škola Dlouhá
Forma školy: příspěvková organizace s právní subjektivitou

Zřizovatel: Město Slavičín

Ředitelka školy Jarmila Gottfriedová

Kapacita školy: 120 dětí

Denní provoz: MŠ Slavičín Dlouhá 6:00 - 16:00
MŠ Hrádek 6:00 - 15:15

Koncepce školy
Výchovný program je nazván BAREVNÝ SVĚT.
- vychází z dění v přírodě a změn kolem nás v průběhu celého roku
- je založen na metodách přímých zážitků a pozorování
- využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat
- probouzí zájem o činnost a chuť naslouchat, ukázat odvahu
- nepředkládá dětem hotové návody, ale umožňuje jim hledat samostatné cesty, mít vlastní nápady, ale také být za ně odpovědný

Další zaměření školy:
- logopedická péče - při nápravě špatné výslovnosti u dětí pomáhají rodičům 4 logopedické asistentky
- třída nejstarších dětí - předškoláků je zaměřena na rozšířenou hudební výchovu se zpěvem písní, citem pro rytmus
- třídy mladších dětí s zaměřují na rozšířenou pohybovou výchovu, výtvarnou a pracovní výchovu s využíváním netradičních materiálů

Děti se zde pohybují v příjemném, estetickém prostředí - podílejí se na něm pracemi a výrobky. Rodiče dětí mají po dohodě s učitelkami možnost pobývat ve třídách se svými dětmi, které si na nové kamarády a spousty zážitků z různých zajímavých akcí teprve zvykají.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mateřská škola Dlouhá
Dlouhá 470
763 21 Slavičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 341 911
(+420) 577 341 302 - Hrádek

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-slavicin.cz
Typ záznamu: Mateřská škola
AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 27.12.2004 v 15:43 hodin