Městský úřad Štramberk [ Městský úřad ]

Starosta
Ing. David Plandor, starosta@stramberk.cz, tel.: 558 840 601, 736 670 499, fax: 558 849 040 - 041

Místostarosta

Ing. Oldřich Škrabal, mistostarosta@stramberk.cz, tel.: 558 840 603, 724 189 261

Úsek sekretariátu starosty
Zdeňka Bartlová, sekretarka@stramberk.cz, tel.: 558 840 602, 739 012 449, fax.: 558 849 040 - 041

Podatelna, ústředna
Petra Bártová, podatelna@stramberk.cz, tel.: 558 840 600, fax: 558 849 040 - 041

Úsek správy majetku města, rozvoje a investic 
Jiří Juřena, investor@stramberk.cz, tel.: 558 840 614, 773 622 934
Petra Filipová, petra.filipova@stramberk.cz, tel.: 558 840 615, 733 535 413

Oddělení finanční
Ing. Andrea Hlávková, vedouci.financi@stramberk.cz, tel.: 558 840 605, 724 189 269
Olga Foldinová, fin.fo@stramberk.cz, tel.: 558 840 606
Jana Hanzelková, fin.hz@stramberk.cz, tel.: 558 840 607

Úsek matriky, OP, CD, EO a školství
Eliška Hyklová, evidence@stramberk.cz, tel.: 558 840 612

Oddělení stavební úřad
Blanka Váňová, stav.losak@stramberk.cz, tel.: 558 840 610, 736 671 402
Ing. arch. Marika Jančová, marika.jancova@stramberk.cz, tel.: 558 840 611

Úsek životního prostředí
Mgr. Radka Krysová, zivotni.prostredi@stramberk.cz, tel.: 558 840 609, 737 286 429

Oddělení kultury, sportu, cestovního ruchu
Petra Dobečková, mic@stramberk.cz, tel.: 558 840 617
Aleš Durčák, mzb@stramberk.cz, tel.: 558 840 619
Bc. Kateřina Mlejnková, mk@stramberk.cz, tel.: 558 840 620
Kristýna Bařinková, muzeum@stramberk.cz, tel.: 558 840 622
Jaroslav Michna, tel.: 558 840 618, 736 670 511

Úsek soc. věcí a přestupků
Mgr. Eva Tichavská, soc.prestupky@stramberk.cz, tel.: 558 840 613, 739 012 355

Oddělení technické správy a bytového hospodářství
Karla Procházková, byt.sprava@stramberk.cz, tel.: 558 840 621, 736 645 875
Martin Kučera, tel.: 736 670 430

Dům s pečovatelskou službou
Ludmila Kociánová, dps@stramberk.cz, tel.: 558 840 624


Úklid
Marcela Kalíšková
Blanka Novosadová 

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Štramberk
Náměstí 9
742 66 Štramberk
Česko (CZ)
tel: (+420) 558 840 600
fax: (+420) 558 849 040-041

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Stramberk.cz
Typ záznamu: Městský úřad
AKTUALIZACE: Petra Dobečková (Městské informační centrum Štramberk) org. 132, 13.07.2017 v 16:38 hodin