Náměstí

Štramberské náměstí s pokledem na Trubu
Štramberské náměstí s pokledem na Trubu
Naši vycházku začínáme pod štramberský náměstím u městského informačního centra. Vedle hotelu Šipka je Vlastivědné muzeum s paleontologickými sbírkami (zkameněliny z Kotouče) a archeologickými nálezy z jeskyně Šipka, dále s expozicí věnovanou historii hradu a města i sbírkami národopisnými. Pod náměstím je Muzeum Zdeňka Buriana, věnované dílu světoznámého malíře a oblíbeného ilustrátora dobrodružných románů. Budova muzea (bývalá městská jatka, dnes muzeum Z.Buriana, se studnou v zahradě) je příkladem roubenice z přitesaných kuláčů s dochovanou vnitřní dispozicí vzácného archaického typu o třech prostorách, dvě jizby a síň, s vchodem ve štítové zdi, 241, 244.

Původní roubené stavby na náměstí byly koncem 18. století částečně nahrazeny barokními zděnými objekty, některé z nich byly znehodnoceny necitlivou rekonstrukcí v 80. letech 20. století. Nejcennější stavby městské architektury na náměstí jsou v části zvané V kútě a dále čp. 41, jedna z mála roubenic dochovaných v obvodu městských hradeb, stojící ve svahu nad náměstím.

Novorenesanční kašna pochází z přelomu 19. a 20. století, ve středu mísy je alegorická postava Hygie. Nápadnou dominantou v horní části je farní kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Bartoloměje, barokní svatyně z let 1722-23 (věž pochází z roku 1901), který nahradil původní svatostánek ze 14. století. Ve 14. století byla postavena zděná zvonice s dřevěným zvonovým patrem, později doplněná hodinami - stojí u městské hradby, v jihozápadním cípu historické ohrazené části.
Z náměstí jdeme kolem kostela do ulice Kopec s baštou bývalého městského opevnění a přízemními roubenými domy (čp. 51, 58), zajímavá je studna s rumpálem v čp. 91.

Virtuální prohlídka náměstí
Kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Bartoloměje
Kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Bartoloměje

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

V LOKALITĚ EVIDUJEME

AKTUALIZACE: správce systému (Město Štramberk) org. 132, 17.10.2006 v 08:01 hodin