Fotbalové hřiště

Začátky, historie a současnost sportu ve Valašské Senici


První náznaky sportu ve Valašské Senici byly spíše na úrovni společenské zábavy, neboť na prvním místě byla robota a starost o obživu, na druhém místě byl sport. Teprve z rozhlasu a z novin jsme se dozvěděli, že se dá tato zábava dělat i na venkově. Po tzv. posunkovém fotbale a domácích (hospodských) utkáních, začali místní aktivisté uvažovat nejen o práci, ale i této společenské činnosti, tato vše si pamatujeme v 50. letech. První organizovaná soutěž ve Valašské Senici byla šachy, kterou začali hrát v 60. letech, mezi prvními p. Hinnér, p. Trochtal, p. Rumánek, p. Trochta A., p. Juráň Jan, Josef a mnoho dalších. Stále na Senici chybělo hřiště na fotbal, tak jsme se chodili dívat do Francové Lhoty. Mládež se tenkrát scházela na soukromých pozemcích, někdy až na Barankovém vršku. V roce 1972 byla vybudována hrací plocha za místní školou, kde se několik let hrály místní zápasy hlavně Horňané - Dolňané - Kula. Toto hřiště bylo malé, a tak se uvažovalo, kde se dá vybudovat normální hřiště pro fotbal. Nebylo to vůbec lehké rozhodování, protože tenkrát byly pozemky soukromé, nezestátněné a druhý problém najít v tomto úzkém údolí rovnou plochu. Nejsnadnější terén se zdál prostor na "Kulanských Loukách", tady byl problém v močálovém terénu. (Poznámka:Pamatujeme závody na koních, kdy tam utonul nejeden kůň.)
V roce 1982 fotbalové nadšení vrcholilo a také bylo mnoho ogarů, kteří měli zájem hrát. Tak se výbor TJ Sokol rozhodl, na schůzi v místním hostinci, přihlásit se do okresních soutěži. Tehdy jsme si tajně říkali AJAXI, k nevoli tehdejšího režimu. První fotbalisty zorganizovali J. Šeliga, L. Trochta, O. Vaculík, J. Ferák, Pikálkovi, Juráňovi, Haspalovi, Šeligovi, Surovcovi, Tkadlecovi a mnoho dalších. Za přispění tehdejšího předsedy MNV p. Roláka a vedení JZD jsme začali tuto plochu rovnat a odvodňovat. Toto dílo se zapřispění mnoha nadšenců téměř za 1 a půl roku podařilo. Tehdy jsme chodili na brigády za piva, sešlo se nás v sobotu i v neděli 25. Slavnostní otevření hřiště a šaten bylo 14. července 1984. Bylo pozváno mnoho hostů a funkcionářů. Zahájení provedl tehdejší předseda TJ p. Hinnér, kdy pronesl: "Dost bylo karbanu a hazardu na Senici, nyní budeme sportovat.". Na podzim roku 1984 jsme začali hrát na vlastním hřišti. Po 4. letem provozu jsme zjistili, že plocha byla neodborně odvodněna. Tak v srpnu roku 1987 jsme provedli rekonstrukci a toto dílo se povedlo k dnešnímu stavu.
Velkým mezníkem pro AJAX bylo založení "Nočního turnaje v malé kopané" v roce 1988. Tehdy v prvním ročníku hrálo 8 většinou místních družstev. Turnaj časem získal velkou popularitu a dnes míváme přes 30 družstev i ze zahraničí.
V letošním roce se AJAX dočkal a postoupil po 22 letém úsilí do vyšší třídy III. třídy okresní soutěže. Velkou zásluhu na tom mají starosta pan Novosád, K. Surovec, F. Trochta.
Pamatuji slova někdejšího sponzora Masokombinátu Martinov: "Rádi by jsme sponzorovali soutěž, kde jde i sestoupit.". Toto nepřejeme dnešnímu účastníkovi III. Třídy okresní soutěže naopak přejeme dospělým i žákům mnoho dalších sportovních úspěchů.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:37 hodin